ARESARES

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

Ekonomické subjekty, které z jakéhokoli důvodu nemají uvedené IČO a nelze je jednoznačně identifikovat, nemusí být zobrazené (nalezené).

V IS ARES se nelze registrovat přímo. Je nutné postupovat ve shodě s příslušnými zákony a registrovat se na registračních místech příslušných orgánů veřejné správy. Stejně tak změny údajů či ukončení registrace je nutné nahlásit na instituci, která vede příslušný zdrojový registr. Seznam zdrojových registrů a zodpovědných institucí je uveden v záložce ÚŘADY REGISTRACE

Uveřejňovaná data v ARES jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – GDPR, o ochraně osobních údajů.

Upozornění pro uživateleUpozornění pro uživatele

Na základě podnětu ÚOOÚ, jsme byli nuceni dočasně pozastavit vyhledávání zaniklých ekonomických subjektů. Za případné způsobené potíže se omlouváme. V případě nutnosti využijte vyhledávání ve zdrojových rejstřících:


Veřejný rejstřík:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik


Registr živnostenského podnikání:
https://www.rzp.cz/


Registr ekonomických subjektů:
http://apl.czso.cz/irsw/