Otevřená data v ARESOtevřená data v ARES

Otevřená data v ARES - testovací provoz

Ministerstvo financí České republiky v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 4. dubna 2012 č. 243, které schválilo plnění Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí, na těchto stránkách zveřejňuje údaje obsažené v ARES ve strojově čitelném formátu (tzv. "otevřená data").

Nezisková organizace Open Knowledge definuje otevřená data (nebo také Open Data) jako data zveřejněná na internetu způsobem, který neomezuje žádné uživatele ve způsobu jejich použití pro nekomerční i komerční účely (technicky ani legislativně) a opravňuje všechny uživatele k jejich dalšímu šíření, pokud tímto šířením nedojde k omezení práv ostatních uživatelů.

Pro Otevřená data platí, že:

https://opendata.gov.cz/


Upozornění k obsahu otevřených dat:


Technická specifikace otevřených dat ARES

Data jsou zpřístupněna prostřednictvím Elektronického opisu údajů ISVR službou Vypis_VREO. Parametrem pro volání služby je IČO.

Data jsou publikována ve Stupni otevřenosti 3 dle specifikace https://opendata.gov.cz/standardy:stupne-otevrenosti.


Ke stažení:

Datová sada ve formátu CSV zde: Seznam IČO z VR. Obsahem je seznam IČO s datem posledního zpracování v IS ARES.

Parametry dotazu: popis služby

Příklad volání: IČO 27074358