Registrační úřady
Registrační úřady

Rejstříkové soudy a Notáři

Veřejné rejstříky vedou krajské soudy podle § 75 zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, pro ty subjekty, které mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.

Spolkový rejstřík pro zahraniční spolek (§ 27 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) vede soud, v jehož obvodu je umístěn pobočný spolek. Obchodní rejstřík pro zahraniční právnickou osobu (§ 49 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) vede soud, v jehož obvodu je umístěn odštěpný závod.

Návrh na zápis pobočného spolku a na zápis skutečnosti o pobočném spolku se podává k rejstříkovému soudu v místě sídla hlavního spolku (§ 75 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).

Připomínky k obsahu zápisů ve veřejném rejstříku je nutno směřovat vždy příslušnému soudu.

Upozornění: Připomínky doručené prostřednictvím služby e-mailu soud ověří a případné chyby v databázi opraví. Soud bude takto doručené připomínky zpracovávat dle zákona.

Odkazy:
Seznam rejstříkových soudů

Notářská komora - vyhledávání notářů


Český statistický úřad

Připomínky k údajům ze statistického Registru ekonomických subjektů (RES) zasílejte laskavě na e-mail adresu: resinfo@czso.cz


Celní správa České republiky

Připomínky k údajům z Registru plátců spotřební daně (SD) zasílejte laskavě na e-mail adresu: podatelna@cs.mfcr.cz