List of CZ-NACEList of CZ-NACE
Zkopirujte kod CZ-NACE do formulare.

CodeName of the economic activity
00 Vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prilohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona
01 Rostlinna a zivocisna vyroba, myslivost a souvisejici cinnosti
011 Pestovani plodin jinych nez trvalych
0111 Pestovani obilovin (krome ryze), lustenin a olejnatych semen
01110 Pestovani obilovin (krome ryze), lustenin a olejnatych semen
0112 Pestovani ryze
01120 Pestovani ryze
0113 Pestovani zeleniny a melounu, korenu a hliz
01130 Pestovani zeleniny a melounu, korenu a hliz
0114 Pestovani cukrove trtiny
01140 Pestovani cukrove trtiny
0115 Pestovani tabaku
01150 Pestovani tabaku
0116 Pestovani pradnych rostlin
01160 Pestovani pradnych rostlin
0119 Pestovani ostatnich plodin jinych nez trvalych
01190 Pestovani ostatnich plodin jinych nez trvalych
012 Pestovani trvalych plodin
0121 Pestovani vinnych hroznu
01210 Pestovani vinnych hroznu
0122 Pestovani tropickeho a subtropickeho ovoce
01220 Pestovani tropickeho a subtropickeho ovoce
0123 Pestovani citrusovych plodu
01230 Pestovani citrusovych plodu
0124 Pestovani jadroveho a peckoveho ovoce
01240 Pestovani jadroveho a peckoveho ovoce
0125 Pestovani ostatniho stromoveho a keroveho ovoce a orechu
01250 Pestovani ostatniho stromoveho a keroveho ovoce a orechu
0126 Pestovani olejnatych plodu
01260 Pestovani olejnatych plodu
0127 Pestovani rostlin pro vyrobu napoju
01270 Pestovani rostlin pro vyrobu napoju
0128 Pestovani koreni, aromatickych, lecivych a farmaceutickych rostlin
01280 Pestovani koreni, aromatickych, lecivych a farmaceutickych rostlin
0129 Pestovani ostatnich trvalych plodin
01290 Pestovani ostatnich trvalych plodin
013 Mnozeni rostlin
0130 Mnozeni rostlin
01300 Mnozeni rostlin
014 Zivocisna vyroba
0141 Chov mlecneho skotu
01410 Chov mlecneho skotu
0142 Chov jineho skotu
01420 Chov jineho skotu
0143 Chov koni a jinych konovitych
01430 Chov koni a jinych konovitych
0144 Chov velbloudu a velbloudovitych
01440 Chov velbloudu a velbloudovitych
0145 Chov ovci a koz
01450 Chov ovci a koz
0146 Chov prasat
01460 Chov prasat
0147 Chov drubeze
01470 Chov drubeze
0149 Chov ostatnich zvirat
01491 Chov drobnych hospodarskych zvirat
01492 Chov kozesinovych zvirat
01493 Chov zvirat pro zajmovy chov
01499 Chov ostatnich zvirat j. n.
015 Smisene hospodarstvi
0150 Smisene hospodarstvi
01500 Smisene hospodarstvi
016 Podpurne cinnosti pro zemedelstvi a poskliznove cinnosti
0161 Podpurne cinnosti pro rostlinnou vyrobu
01610 Podpurne cinnosti pro rostlinnou vyrobu
0162 Podpurne cinnosti pro zivocisnou vyrobu
01620 Podpurne cinnosti pro zivocisnou vyrobu
0163 Poskliznove cinnosti
01630 Poskliznove cinnosti
0164 Zpracovani osiva pro ucely mnozeni
01640 Zpracovani osiva pro ucely mnozeni
017 Lov a odchyt divokych zvirat a souvisejici cinnosti
0170 Lov a odchyt divokych zvirat a souvisejici cinnosti
01700 Lov a odchyt divokych zvirat a souvisejici cinnosti
02 Lesnictvi a tezba dreva
021 Lesni hospodarstvi a jine cinnosti v oblasti lesnictvi
0210 Lesni hospodarstvi a jine cinnosti v oblasti lesnictvi
02100 Lesni hospodarstvi a jine cinnosti v oblasti lesnictvi
022 Tezba dreva
0220 Tezba dreva
02200 Tezba dreva
023 Sber a ziskavani volne rostoucich plodu a materialu, krome dreva
0230 Sber a ziskavani volne rostoucich plodu a materialu, krome dreva
02300 Sber a ziskavani volne rostoucich plodu a materialu, krome dreva
024 Podpurne cinnosti pro lesnictvi
0240 Podpurne cinnosti pro lesnictvi
02400 Podpurne cinnosti pro lesnictvi
03 Rybolov a akvakultura
031 Rybolov
0311 Morsky rybolov
03110 Morsky rybolov
0312 Sladkovodni rybolov
03120 Sladkovodni rybolov
032 Akvakultura
0321 Morska akvakultura
03210 Morska akvakultura
0322 Sladkovodni akvakultura
03220 Sladkovodni akvakultura
05 Tezba a uprava cerneho a hnedeho uhli
051 Tezba a uprava cerneho uhli
0510 Tezba a uprava cerneho uhli
05101 Tezba cerneho uhli
05102 Uprava cerneho uhli
052 Tezba a uprava hnedeho uhli
0520 Tezba a uprava hnedeho uhli
05201 Tezba hnedeho uhli, krome lignitu
05202 Uprava hnedeho uhli, krome lignitu
05203 Tezba lignitu
05204 Uprava lignitu
06 Tezba ropy a zemniho plynu
061 Tezba ropy
0610 Tezba ropy
06100 Tezba ropy
062 Tezba zemniho plynu
0620 Tezba zemniho plynu
06200 Tezba zemniho plynu
07 Tezba a uprava rud
071 Tezba a uprava zeleznych rud
0710 Tezba a uprava zeleznych rud
07101 Tezba zeleznych rud
07102 Uprava zeleznych rud
072 Tezba a uprava nezeleznych rud
0721 Tezba a uprava uranovych a thoriovych rud
07211 Tezba uranovych a thoriovych rud
07212 Uprava uranovych a thoriovych rud
0729 Tezba a uprava ostatnich nezeleznych rud
07291 Tezba ostatnich nezeleznych rud
07292 Uprava ostatnich nezeleznych rud
08 Ostatni tezba a dobyvani
081 Dobyvani kamene, pisku a jilu
0811 Dobyvani kamene pro vytvarne nebo stavebni ucely, vapence, sadrovce, kridy a bridlice
08110 Dobyvani kamene pro vytvarne nebo stavebni ucely, vapence, sadrovce, kridy a bridlice
0812 Provoz piskoven a sterkopiskoven; tezba jilu a kaolinu
08120 Provoz piskoven a sterkopiskoven; tezba jilu a kaolinu
089 Tezba a dobyvani j. n.
0891 Tezba chemickych mineralu a mineralu pro vyrobu hnojiv
08910 Tezba chemickych mineralu a mineralu pro vyrobu hnojiv
0892 Tezba raseliny
08920 Tezba raseliny
0893 Tezba soli
08930 Tezba soli
0899 Ostatni tezba a dobyvani j. n.
08990 Ostatni tezba a dobyvani j. n.
09 Podpurne cinnosti pri tezbe
091 Podpurne cinnosti pri tezbe ropy a zemniho plynu
0910 Podpurne cinnosti pri tezbe ropy a zemniho plynu
09100 Podpurne cinnosti pri tezbe ropy a zemniho plynu
099 Podpurne cinnosti pri ostatni tezbe a dobyvani
0990 Podpurne cinnosti pri ostatni tezbe a dobyvani
09900 Podpurne cinnosti pri ostatni tezbe a dobyvani
10 Vyroba potravinarskych vyrobku
101 Zpracovani a konzervovani masa a vyroba masnych vyrobku
1011 Zpracovani a konzervovani masa, krome drubeziho
10110 Zpracovani a konzervovani masa, krome drubeziho
1012 Zpracovani a konzervovani drubeziho masa
10120 Zpracovani a konzervovani drubeziho masa
1013 Vyroba masnych vyrobku a vyrobku z drubeziho masa
10130 Vyroba masnych vyrobku a vyrobku z drubeziho masa
102 Zpracovani a konzervovani ryb, korysu a mekkysu
1020 Zpracovani a konzervovani ryb, korysu a mekkysu
10200 Zpracovani a konzervovani ryb, korysu a mekkysu
103 Zpracovani a konzervovani ovoce a zeleniny
1031 Zpracovani a konzervovani brambor
10310 Zpracovani a konzervovani brambor
1032 Vyroba ovocnych a zeleninovych stav
10320 Vyroba ovocnych a zeleninovych stav
1039 Ostatni zpracovani a konzervovani ovoce a zeleniny
10390 Ostatni zpracovani a konzervovani ovoce a zeleniny
104 Vyroba rostlinnych a zivocisnych oleju a tuku
1041 Vyroba oleju a tuku
10410 Vyroba oleju a tuku
1042 Vyroba margarinu a podobnych jedlych tuku
10420 Vyroba margarinu a podobnych jedlych tuku
105 Vyroba mlecnych vyrobku
1051 Zpracovani mleka, vyroba mlecnych vyrobku a syru
10510 Zpracovani mleka, vyroba mlecnych vyrobku a syru
1052 Vyroba zmrzliny
10520 Vyroba zmrzliny
106 Vyroba mlynskych a skrobarenskych vyrobku
1061 Vyroba mlynskych vyrobku
10610 Vyroba mlynskych vyrobku
1062 Vyroba skrobarenskych vyrobku
10620 Vyroba skrobarenskych vyrobku
107 Vyroba pekarskych, cukrarskych a jinych moucnych vyrobku
1071 Vyroba pekarskych a cukrarskych vyrobku, krome trvanlivych
10710 Vyroba pekarskych a cukrarskych vyrobku, krome trvanlivych
1072 Vyroba sucharu a susenek; vyroba trvanlivych cukrarskych vyrobku
10720 Vyroba sucharu a susenek; vyroba trvanlivych cukrarskych vyrobku
1073 Vyroba makaronu, nudli, kuskusu a podobnych moucnych vyrobku
10730 Vyroba makaronu, nudli, kuskusu a podobnych moucnych vyrobku
108 Vyroba ostatnich potravinarskych vyrobku
1081 Vyroba cukru
10810 Vyroba cukru
1082 Vyroba kakaa, cokolady a cukrovinek
10820 Vyroba kakaa, cokolady a cukrovinek
1083 Zpracovani caje a kavy
10830 Zpracovani caje a kavy
1084 Vyroba koreni a aromatickych vytazku
10840 Vyroba koreni a aromatickych vytazku
1085 Vyroba hotovych pokrmu
10850 Vyroba hotovych pokrmu
1086 Vyroba homogenizovanych potravinarskych pripravku a dietnich potravin
10860 Vyroba homogenizovanych potravinarskych pripravku a dietnich potravin
1089 Vyroba ostatnich potravinarskych vyrobku j. n.
10890 Vyroba ostatnich potravinarskych vyrobku j. n.
109 Vyroba prumyslovych krmiv
1091 Vyroba prumyslovych krmiv pro hospodarska zvirata
10910 Vyroba prumyslovych krmiv pro hospodarska zvirata
1092 Vyroba prumyslovych krmiv pro zvirata v zajmovem chovu
10920 Vyroba prumyslovych krmiv pro zvirata v zajmovem chovu
11 Vyroba napoju
110 Vyroba napoju
1101 Destilace, rektifikace a michani lihovin
11010 Destilace, rektifikace a michani lihovin
1102 Vyroba vina z vinnych hroznu
11020 Vyroba vina z vinnych hroznu
1103 Vyroba jablecneho vina a jinych ovocnych vin
11030 Vyroba jablecneho vina a jinych ovocnych vin
1104 Vyroba ostatnich nedestilovanych kvasenych napoju
11040 Vyroba ostatnich nedestilovanych kvasenych napoju
1105 Vyroba piva
11050 Vyroba piva
1106 Vyroba sladu
11060 Vyroba sladu
1107 Vyroba nealkoholickych napoju; staceni mineralnich a ostatnich vod do lahvi
11070 Vyroba nealkoholickych napoju; staceni mineralnich a ostatnich vod do lahvi
12 Vyroba tabakovych vyrobku
120 Vyroba tabakovych vyrobku
1200 Vyroba tabakovych vyrobku
12000 Vyroba tabakovych vyrobku
13 Vyroba textilii
131 Uprava a spradani textilnich vlaken a prize
1310 Uprava a spradani textilnich vlaken a prize
13100 Uprava a spradani textilnich vlaken a prize
132 Tkani textilii
1320 Tkani textilii
13200 Tkani textilii
133 Konecna uprava textilii
1330 Konecna uprava textilii
13300 Konecna uprava textilii
139 Vyroba ostatnich textilii
1391 Vyroba pletenych a hackovanych materialu
13910 Vyroba pletenych a hackovanych materialu
1392 Vyroba konfekcnich textilnich vyrobku, krome odevu
13920 Vyroba konfekcnich textilnich vyrobku, krome odevu
1393 Vyroba kobercu a kobercovych predlozek
13930 Vyroba kobercu a kobercovych predlozek
1394 Vyroba lan, provazu a sitovanych vyrobku
13940 Vyroba lan, provazu a sitovanych vyrobku
1395 Vyroba netkanych textilii a vyrobku z nich, krome odevu
13950 Vyroba netkanych textilii a vyrobku z nich, krome odevu
1396 Vyroba ostatnich technickych a prumyslovych textilii
13960 Vyroba ostatnich technickych a prumyslovych textilii
1399 Vyroba ostatnich textilii j. n.
13990 Vyroba ostatnich textilii j. n.
14 Vyroba odevu
141 Vyroba odevu, krome kozesinovych vyrobku
1411 Vyroba kozenych odevu
14110 Vyroba kozenych odevu
1412 Vyroba pracovnich odevu
14120 Vyroba pracovnich odevu
1413 Vyroba ostatnich svrchnich odevu
14130 Vyroba ostatnich svrchnich odevu
1414 Vyroba osobniho pradla
14140 Vyroba osobniho pradla
1419 Vyroba ostatnich odevu a odevnich doplnku
14190 Vyroba ostatnich odevu a odevnich doplnku
142 Vyroba kozesinovych vyrobku
1420 Vyroba kozesinovych vyrobku
14200 Vyroba kozesinovych vyrobku
143 Vyroba pletenych a hackovanych odevu
1431 Vyroba pletenych a hackovanych puncochovych vyrobku
14310 Vyroba pletenych a hackovanych puncochovych vyrobku
1439 Vyroba ostatnich pletenych a hackovanych odevu
14390 Vyroba ostatnich pletenych a hackovanych odevu
15 Vyroba usni a souvisejicich vyrobku
151 Cineni a uprava usni (vycinenych kuzi); zpracovani a barveni kozesin; vyroba brasnarskych, sedlarskych a podobnych vyrobku
1511 Cineni a uprava usni (vycinenych kuzi); zpracovani a barveni kozesin
15110 Cineni a uprava usni (vycinenych kuzi); zpracovani a barveni kozesin
1512 Vyroba brasnarskych, sedlarskych a podobnych vyrobku
15120 Vyroba brasnarskych, sedlarskych a podobnych vyrobku
152 Vyroba obuvi
1520 Vyroba obuvi
15201 Vyroba obuvi s usnovym svrskem
15209 Vyroba obuvi z ostatnich materialu
16 Zpracovani dreva, vyroba drevenych, korkovych, proutenych a slamenych vyrobku, krome nabytku
161 Vyroba pilarska a impregnace dreva
1610 Vyroba pilarska a impregnace dreva
16100 Vyroba pilarska a impregnace dreva
162 Vyroba drevenych, korkovych, proutenych a slamenych vyrobku, krome nabytku
1621 Vyroba dyh a desek na bazi dreva
16210 Vyroba dyh a desek na bazi dreva
1622 Vyroba sestavenych parketovych podlah
16220 Vyroba sestavenych parketovych podlah
1623 Vyroba ostatnich vyrobku stavebniho truhlarstvi a tesarstvi
16230 Vyroba ostatnich vyrobku stavebniho truhlarstvi a tesarstvi
1624 Vyroba drevenych obalu
16240 Vyroba drevenych obalu
1629 Vyroba ostatnich drevenych, korkovych, proutenych a slamenych vyrobku, krome nabytku
16290 Vyroba ostatnich drevenych, korkovych, proutenych a slamenych vyrobku, krome nabytku
17 Vyroba papiru a vyrobku z papiru
171 Vyroba buniciny, papiru a lepenky
1711 Vyroba buniciny
17111 Vyroba chemickych bunicin
17112 Vyroba mechanickych vlaknin
17113 Vyroba ostatnich papirenskych vlaknin
1712 Vyroba papiru a lepenky
17120 Vyroba papiru a lepenky
172 Vyroba vyrobku z papiru a lepenky
1721 Vyroba vlniteho papiru a lepenky, papirovych a lepenkovych obalu
17210 Vyroba vlniteho papiru a lepenky, papirovych a lepenkovych obalu
1722 Vyroba domacich potreb, hygienickych a toaletnich vyrobku z papiru
17220 Vyroba domacich potreb, hygienickych a toaletnich vyrobku z papiru
1723 Vyroba kancelarskych potreb z papiru
17230 Vyroba kancelarskych potreb z papiru
1724 Vyroba tapet
17240 Vyroba tapet
1729 Vyroba ostatnich vyrobku z papiru a lepenky
17290 Vyroba ostatnich vyrobku z papiru a lepenky
18 Tisk a rozmnozovani nahranych nosicu
181 Tisk a cinnosti souvisejici s tiskem
1811 Tisk novin
18110 Tisk novin
1812 Tisk ostatni, krome novin
18120 Tisk ostatni, krome novin
1813 Priprava tisku a digitalnich dat
18130 Priprava tisku a digitalnich dat
1814 Vazani a souvisejici cinnosti
18140 Vazani a souvisejici cinnosti
182 Rozmnozovani nahranych nosicu
1820 Rozmnozovani nahranych nosicu
18200 Rozmnozovani nahranych nosicu
19 Vyroba koksu a rafinovanych ropnych produktu
191 Vyroba koksarenskych produktu
1910 Vyroba koksarenskych produktu
19100 Vyroba koksarenskych produktu
192 Vyroba rafinovanych ropnych produktu
1920 Vyroba rafinovanych ropnych produktu
19200 Vyroba rafinovanych ropnych produktu
20 Vyroba chemickych latek a chemickych pripravku
201 Vyroba zakladnich chemickych latek, hnojiv a dusikatych sloucenin, plastu a syntetickeho kaucuku v primarnich formach
2011 Vyroba technickych plynu
20110 Vyroba technickych plynu
2012 Vyroba barviv a pigmentu
20120 Vyroba barviv a pigmentu
2013 Vyroba jinych zakladnich anorganickych chemickych latek
20130 Vyroba jinych zakladnich anorganickych chemickych latek
2014 Vyroba jinych zakladnich organickych chemickych latek
20141 Vyroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motoru a pro vyrobu smesi a komponent paliv pro pohon motoru
20149 Vyroba ostatnich zakladnich organickych chemickych latek
2015 Vyroba hnojiv a dusikatych sloucenin
20150 Vyroba hnojiv a dusikatych sloucenin
2016 Vyroba plastu v primarnich formach
20160 Vyroba plastu v primarnich formach
2017 Vyroba syntetickeho kaucuku v primarnich formach
20170 Vyroba syntetickeho kaucuku v primarnich formach
202 Vyroba pesticidu a jinych agrochemickych pripravku
2020 Vyroba pesticidu a jinych agrochemickych pripravku
20200 Vyroba pesticidu a jinych agrochemickych pripravku
203 Vyroba naterovych barev, laku a jinych naterovych materialu, tiskarskych barev a tmelu
2030 Vyroba naterovych barev, laku a jinych naterovych materialu, tiskarskych barev a tmelu
20300 Vyroba naterovych barev, laku a jinych naterovych materialu, tiskarskych barev a tmelu
204 Vyroba mydel a detergentu, cisticich a lesticich prostredku, parfemu a toaletnich pripravku
2041 Vyroba mydel a detergentu, cisticich a lesticich prostredku
20410 Vyroba mydel a detergentu, cisticich a lesticich prostredku
2042 Vyroba parfemu a toaletnich pripravku
20420 Vyroba parfemu a toaletnich pripravku
205 Vyroba ostatnich chemickych vyrobku
2051 Vyroba vybusnin
20510 Vyroba vybusnin
2052 Vyroba klihu
20520 Vyroba klihu
2053 Vyroba vonnych silic
20530 Vyroba vonnych silic
2059 Vyroba ostatnich chemickych vyrobku j. n.
20591 Vyroba metylesteru a etylesteru mastnych kyselin pro pohon motoru a pro vyrobu smesi paliv pro pohon motoru
20599 Vyroba jinych chemickych vyrobku j. n.
206 Vyroba chemickych vlaken
2060 Vyroba chemickych vlaken
20600 Vyroba chemickych vlaken
21 Vyroba zakladnich farmaceutickych vyrobku a farmaceutickych pripravku
211 Vyroba zakladnich farmaceutickych vyrobku
2110 Vyroba zakladnich farmaceutickych vyrobku
21100 Vyroba zakladnich farmaceutickych vyrobku
212 Vyroba farmaceutickych pripravku
2120 Vyroba farmaceutickych pripravku
21200 Vyroba farmaceutickych pripravku
22 Vyroba pryzovych a plastovych vyrobku
221 Vyroba pryzovych vyrobku
2211 Vyroba pryzovych plastu a dusi; protektorovani pneumatik
22110 Vyroba pryzovych plastu a dusi; protektorovani pneumatik
2219 Vyroba ostatnich pryzovych vyrobku
22190 Vyroba ostatnich pryzovych vyrobku
222 Vyroba plastovych vyrobku
2221 Vyroba plastovych desek, folii, hadic, trubek a profilu
22210 Vyroba plastovych desek, folii, hadic, trubek a profilu
2222 Vyroba plastovych obalu
22220 Vyroba plastovych obalu
2223 Vyroba plastovych vyrobku pro stavebnictvi
22230 Vyroba plastovych vyrobku pro stavebnictvi
2229 Vyroba ostatnich plastovych vyrobku
22290 Vyroba ostatnich plastovych vyrobku
23 Vyroba ostatnich nekovovych mineralnich vyrobku
231 Vyroba skla a sklenenych vyrobku
2311 Vyroba plocheho skla
23110 Vyroba plocheho skla
2312 Tvarovani a zpracovani plocheho skla
23120 Tvarovani a zpracovani plocheho skla
2313 Vyroba duteho skla
23130 Vyroba duteho skla
2314 Vyroba sklenenych vlaken
23140 Vyroba sklenenych vlaken
2319 Vyroba a zpracovani ostatniho skla vc. technickeho
23190 Vyroba a zpracovani ostatniho skla vc. technickeho
232 Vyroba zaruvzdornych vyrobku
2320 Vyroba zaruvzdornych vyrobku
23200 Vyroba zaruvzdornych vyrobku
233 Vyroba stavebnich vyrobku z jilovitych materialu
2331 Vyroba keramickych obkladacek a dlazdic
23310 Vyroba keramickych obkladacek a dlazdic
2332 Vyroba palenych zdicich materialu, tasek, dlazdic a podobnych vyrobku
23320 Vyroba palenych zdicich materialu, tasek, dlazdic a podobnych vyrobku
234 Vyroba ostatnich porcelanovych a keramickych vyrobku
2341 Vyroba keramickych a porcelanovych vyrobku prevazne pro domacnost a ozdobnych predmetu
23410 Vyroba keramickych a porcelanovych vyrobku prevazne pro domacnost a ozdobnych predmetu
2342 Vyroba keramickych sanitarnich vyrobku
23420 Vyroba keramickych sanitarnich vyrobku
2343 Vyroba keramickych izolatoru a izolacniho prislusenstvi
23430 Vyroba keramickych izolatoru a izolacniho prislusenstvi
2344 Vyroba ostatnich technickych keramickych vyrobku
23440 Vyroba ostatnich technickych keramickych vyrobku
2349 Vyroba ostatnich keramickych vyrobku
23490 Vyroba ostatnich keramickych vyrobku
235 Vyroba cementu, vapna a sadry
2351 Vyroba cementu
23510 Vyroba cementu
2352 Vyroba vapna a sadry
23520 Vyroba vapna a sadry
236 Vyroba betonovych, cementovych a sadrovych vyrobku
2361 Vyroba betonovych vyrobku pro stavebni ucely
23610 Vyroba betonovych vyrobku pro stavebni ucely
2362 Vyroba sadrovych vyrobku pro stavebni ucely
23620 Vyroba sadrovych vyrobku pro stavebni ucely
2363 Vyroba betonu pripraveneho k liti
23630 Vyroba betonu pripraveneho k liti
2364 Vyroba malt
23640 Vyroba malt
2365 Vyroba vlaknitych cementu
23650 Vyroba vlaknitych cementu
2369 Vyroba ostatnich betonovych, cementovych a sadrovych vyrobku
23690 Vyroba ostatnich betonovych, cementovych a sadrovych vyrobku
237 Rezani, tvarovani a konecna uprava kamenu
2370 Rezani, tvarovani a konecna uprava kamenu
23700 Rezani, tvarovani a konecna uprava kamenu
239 Vyroba brusiv a ostatnich nekovovych mineralnich vyrobku j. n.
2391 Vyroba brusiv
23910 Vyroba brusiv
2399 Vyroba ostatnich nekovovych mineralnich vyrobku j. n.
23990 Vyroba ostatnich nekovovych mineralnich vyrobku j. n.
24 Vyroba zakladnich kovu, hutni zpracovani kovu; slevarenstvi
241 Vyroba suroveho zeleza, oceli a feroslitin, plochych vyrobku (krome pasky za studena), tvareni vyrobku za tepla
2410 Vyroba suroveho zeleza, oceli a feroslitin, plochych vyrobku (krome pasky za studena), tvareni vyrobku za tepla
24101 Vyroba suroveho zeleza, oceli a feroslitin
24102 Vyroba plochych vyrobku (krome pasky za studena)
24103 Tvareni vyrobku za tepla
242 Vyroba ocelovych trub, trubek, dutych profilu a souvisejicich potrubnich tvarovek
2420 Vyroba ocelovych trub, trubek, dutych profilu a souvisejicich potrubnich tvarovek
24200 Vyroba ocelovych trub, trubek, dutych profilu a souvisejicich potrubnich tvarovek
243 Vyroba ostatnich vyrobku ziskanych jednostupnovym zpracovanim oceli
2431 Tazeni tyci za studena
24310 Tazeni tyci za studena
2432 Valcovani ocelovych uzkych pasu za studena
24320 Valcovani ocelovych uzkych pasu za studena
2433 Tvareni ocelovych profilu za studena
24330 Tvareni ocelovych profilu za studena
2434 Tazeni oceloveho dratu za studena
24340 Tazeni oceloveho dratu za studena
244 Vyroba a hutni zpracovani drahych a nezeleznych kovu
2441 Vyroba a hutni zpracovani drahych kovu
24410 Vyroba a hutni zpracovani drahych kovu
2442 Vyroba a hutni zpracovani hliniku
24420 Vyroba a hutni zpracovani hliniku
2443 Vyroba a hutni zpracovani olova, zinku a cinu
24430 Vyroba a hutni zpracovani olova, zinku a cinu
2444 Vyroba a hutni zpracovani medi
24440 Vyroba a hutni zpracovani medi
2445 Vyroba a hutni zpracovani ostatnich nezeleznych kovu
24450 Vyroba a hutni zpracovani ostatnich nezeleznych kovu
2446 Zpracovani jaderneho paliva
24460 Zpracovani jaderneho paliva
245 Slevarenstvi
2451 Vyroba odlitku z litiny
24511 Vyroba odlitku z litiny s lupinkovym grafitem
24512 Vyroba odlitku z litiny s kulickovym grafitem
24519 Vyroba ostatnich odlitku z litiny
2452 Vyroba odlitku z oceli
24521 Vyroba odlitku z uhlikatych oceli
24522 Vyroba odlitku z legovanych oceli
2453 Vyroba odlitku z lehkych nezeleznych kovu
24530 Vyroba odlitku z lehkych nezeleznych kovu
2454 Vyroba odlitku z ostatnich nezeleznych kovu
24540 Vyroba odlitku z ostatnich nezeleznych kovu
25 Vyroba kovovych konstrukci a kovodelnych vyrobku, krome stroju a zarizeni
251 Vyroba konstrukcnich kovovych vyrobku
2511 Vyroba kovovych konstrukci a jejich dilu
25110 Vyroba kovovych konstrukci a jejich dilu
2512 Vyroba kovovych dveri a oken
25120 Vyroba kovovych dveri a oken
252 Vyroba radiatoru a kotlu k ustrednimu topeni, kovovych nadrzi a zasobniku
2521 Vyroba radiatoru a kotlu k ustrednimu topeni
25210 Vyroba radiatoru a kotlu k ustrednimu topeni
2529 Vyroba kovovych nadrzi a zasobniku
25290 Vyroba kovovych nadrzi a zasobniku
253 Vyroba parnich kotlu, krome kotlu pro ustredni topeni
2530 Vyroba parnich kotlu, krome kotlu pro ustredni topeni
25300 Vyroba parnich kotlu, krome kotlu pro ustredni topeni
254 Vyroba zbrani a streliva
2540 Vyroba zbrani a streliva
25400 Vyroba zbrani a streliva
255 Kovani, lisovani, razeni, valcovani a protlacovani kovu; praskova metalurgie
2550 Kovani, lisovani, razeni, valcovani a protlacovani kovu; praskova metalurgie
25500 Kovani, lisovani, razeni, valcovani a protlacovani kovu; praskova metalurgie
256 Povrchova uprava a zuslechtovani kovu; obrabeni
2561 Povrchova uprava a zuslechtovani kovu
25610 Povrchova uprava a zuslechtovani kovu
2562 Obrabeni
25620 Obrabeni
257 Vyroba nozirskych vyrobku, nastroju a zelezarskych vyrobku
2571 Vyroba nozirskych vyrobku
25710 Vyroba nozirskych vyrobku
2572 Vyroba zamku a kovani
25720 Vyroba zamku a kovani
2573 Vyroba nastroju a naradi
25730 Vyroba nastroju a naradi
259 Vyroba ostatnich kovodelnych vyrobku
2591 Vyroba ocelovych sudu a podobnych nadob
25910 Vyroba ocelovych sudu a podobnych nadob
2592 Vyroba drobnych kovovych obalu
25920 Vyroba drobnych kovovych obalu
2593 Vyroba dratenych vyrobku, retezu a pruzin
25930 Vyroba dratenych vyrobku, retezu a pruzin
2594 Vyroba spojovacich materialu a spojovacich vyrobku se zavity
25940 Vyroba spojovacich materialu a spojovacich vyrobku se zavity
2599 Vyroba ostatnich kovodelnych vyrobku j. n.
25990 Vyroba ostatnich kovodelnych vyrobku j. n.
26 Vyroba pocitacu, elektronickych a optickych pristroju a zarizeni
261 Vyroba elektronickych soucastek a desek
2611 Vyroba elektronickych soucastek
26110 Vyroba elektronickych soucastek
2612 Vyroba osazenych elektronickych desek
26120 Vyroba osazenych elektronickych desek
262 Vyroba pocitacu a perifernich zarizeni
2620 Vyroba pocitacu a perifernich zarizeni
26200 Vyroba pocitacu a perifernich zarizeni
263 Vyroba komunikacnich zarizeni
2630 Vyroba komunikacnich zarizeni
26300 Vyroba komunikacnich zarizeni
264 Vyroba spotrebni elektroniky
2640 Vyroba spotrebni elektroniky
26400 Vyroba spotrebni elektroniky
265 Vyroba mericich, zkusebnich a navigacnich pristroju; vyroba casomernych pristroju
2651 Vyroba mericich, zkusebnich a navigacnich pristroju
26510 Vyroba mericich, zkusebnich a navigacnich pristroju
2652 Vyroba casomernych pristroju
26520 Vyroba casomernych pristroju
266 Vyroba ozarovacich, elektrolecebnych a elektroterapeutickych pristroju
2660 Vyroba ozarovacich, elektrolecebnych a elektroterapeutickych pristroju
26600 Vyroba ozarovacich, elektrolecebnych a elektroterapeutickych pristroju
267 Vyroba optickych a fotografickych pristroju a zarizeni
2670 Vyroba optickych a fotografickych pristroju a zarizeni
26700 Vyroba optickych a fotografickych pristroju a zarizeni
268 Vyroba magnetickych a optickych medii
2680 Vyroba magnetickych a optickych medii
26800 Vyroba magnetickych a optickych medii
27 Vyroba elektrickych zarizeni
271 Vyroba elektrickych motoru, generatoru, transformatoru a elektrickych rozvodnych a kontrolnich zarizeni
2711 Vyroba elektrickych motoru, generatoru a transformatoru
27110 Vyroba elektrickych motoru, generatoru a transformatoru
2712 Vyroba elektrickych rozvodnych a kontrolnich zarizeni
27120 Vyroba elektrickych rozvodnych a kontrolnich zarizeni
272 Vyroba baterii a akumulatoru
2720 Vyroba baterii a akumulatoru
27200 Vyroba baterii a akumulatoru
273 Vyroba optickych a elektrickych kabelu, elektrickych vodicu a elektroinstalacnich zarizeni
2731 Vyroba optickych kabelu
27310 Vyroba optickych kabelu
2732 Vyroba elektrickych vodicu a kabelu j. n.
27320 Vyroba elektrickych vodicu a kabelu j. n.
2733 Vyroba elektroinstalacnich zarizeni
27330 Vyroba elektroinstalacnich zarizeni
274 Vyroba elektrickych osvetlovacich zarizeni
2740 Vyroba elektrickych osvetlovacich zarizeni
27400 Vyroba elektrickych osvetlovacich zarizeni
275 Vyroba spotrebicu prevazne pro domacnost
2751 Vyroba elektrickych spotrebicu prevazne pro domacnost
27510 Vyroba elektrickych spotrebicu prevazne pro domacnost
2752 Vyroba neelektrickych spotrebicu prevazne pro domacnost
27520 Vyroba neelektrickych spotrebicu prevazne pro domacnost
279 Vyroba ostatnich elektrickych zarizeni
2790 Vyroba ostatnich elektrickych zarizeni
27900 Vyroba ostatnich elektrickych zarizeni
28 Vyroba stroju a zarizeni j. n.
281 Vyroba stroju a zarizeni pro vseobecne ucely
2811 Vyroba motoru a turbin, krome motoru pro letadla, automobily a motocykly
28110 Vyroba motoru a turbin, krome motoru pro letadla, automobily a motocykly
2812 Vyroba hydraulickych a pneumatickych zarizeni
28120 Vyroba hydraulickych a pneumatickych zarizeni
2813 Vyroba ostatnich cerpadel a kompresoru
28130 Vyroba ostatnich cerpadel a kompresoru
2814 Vyroba ostatnich potrubnich armatur
28140 Vyroba ostatnich potrubnich armatur
2815 Vyroba lozisek, ozubenych kol, prevodu a hnacich prvku
28150 Vyroba lozisek, ozubenych kol, prevodu a hnacich prvku
282 Vyroba ostatnich stroju a zarizeni pro vseobecne ucely
2821 Vyroba peci a horaku pro topeniste
28210 Vyroba peci a horaku pro topeniste
2822 Vyroba zdvihacich a manipulacnich zarizeni
28220 Vyroba zdvihacich a manipulacnich zarizeni
2823 Vyroba kancelarskych stroju a zarizeni, krome pocitacu a perifernich zarizeni
28230 Vyroba kancelarskych stroju a zarizeni, krome pocitacu a perifernich zarizeni
2824 Vyroba rucnich mechanizovanych nastroju
28240 Vyroba rucnich mechanizovanych nastroju
2825 Vyroba prumyslovych chladicich a klimatizacnich zarizeni
28250 Vyroba prumyslovych chladicich a klimatizacnich zarizeni
2829 Vyroba ostatnich stroju a zarizeni pro vseobecne ucely j. n.
28290 Vyroba ostatnich stroju a zarizeni pro vseobecne ucely j. n.
283 Vyroba zemedelskych a lesnickych stroju
2830 Vyroba zemedelskych a lesnickych stroju
28300 Vyroba zemedelskych a lesnickych stroju
284 Vyroba kovoobrabecich a ostatnich obrabecich stroju
2841 Vyroba kovoobrabecich stroju
28410 Vyroba kovoobrabecich stroju
2849 Vyroba ostatnich obrabecich stroju
28490 Vyroba ostatnich obrabecich stroju
289 Vyroba ostatnich stroju pro specialni ucely
2891 Vyroba stroju pro metalurgii
28910 Vyroba stroju pro metalurgii
2892 Vyroba stroju pro tezbu, dobyvani a stavebnictvi
28920 Vyroba stroju pro tezbu, dobyvani a stavebnictvi
2893 Vyroba stroju na vyrobu potravin, napoju a zpracovani tabaku
28930 Vyroba stroju na vyrobu potravin, napoju a zpracovani tabaku
2894 Vyroba stroju na vyrobu textilu, odevnich vyrobku a vyrobku z usni
28940 Vyroba stroju na vyrobu textilu, odevnich vyrobku a vyrobku z usni
2895 Vyroba stroju a pristroju na vyrobu papiru a lepenky
28950 Vyroba stroju a pristroju na vyrobu papiru a lepenky
2896 Vyroba stroju na vyrobu plastu a pryze
28960 Vyroba stroju na vyrobu plastu a pryze
2899 Vyroba ostatnich stroju pro specialni ucely j. n.
28990 Vyroba ostatnich stroju pro specialni ucely j. n.
29 Vyroba motorovych vozidel (krome motocyklu), privesu a navesu
291 Vyroba motorovych vozidel a jejich motoru
2910 Vyroba motorovych vozidel a jejich motoru
29100 Vyroba motorovych vozidel a jejich motoru
292 Vyroba karoserii motorovych vozidel; vyroba privesu a navesu
2920 Vyroba karoserii motorovych vozidel; vyroba privesu a navesu
29200 Vyroba karoserii motorovych vozidel; vyroba privesu a navesu
293 Vyroba dilu a prislusenstvi pro motorova vozidla a jejich motory
2931 Vyroba elektrickeho a elektronickeho zarizeni pro motorova vozidla
29310 Vyroba elektrickeho a elektronickeho zarizeni pro motorova vozidla
2932 Vyroba ostatnich dilu a prislusenstvi pro motorova vozidla
29320 Vyroba ostatnich dilu a prislusenstvi pro motorova vozidla
30 Vyroba ostatnich dopravnich prostredku a zarizeni
301 Stavba lodi a clunu
3011 Stavba lodi a plavidel
30110 Stavba lodi a plavidel
3012 Stavba rekreacnich a sportovnich clunu
30120 Stavba rekreacnich a sportovnich clunu
302 Vyroba zeleznicnich lokomotiv a vozoveho parku
3020 Vyroba zeleznicnich lokomotiv a vozoveho parku
30200 Vyroba zeleznicnich lokomotiv a vozoveho parku
303 Vyroba letadel a jejich motoru, kosmickych lodi a souvisejicich zarizeni
3030 Vyroba letadel a jejich motoru, kosmickych lodi a souvisejicich zarizeni
30300 Vyroba letadel a jejich motoru, kosmickych lodi a souvisejicich zarizeni
304 Vyroba vojenskych bojovych vozidel
3040 Vyroba vojenskych bojovych vozidel
30400 Vyroba vojenskych bojovych vozidel
309 Vyroba dopravnich prostredku a zarizeni j. n.
3091 Vyroba motocyklu
30910 Vyroba motocyklu
3092 Vyroba jizdnich kol a voziku pro invalidy
30920 Vyroba jizdnich kol a voziku pro invalidy
3099 Vyroba ostatnich dopravnich prostredku a zarizeni j. n.
30990 Vyroba ostatnich dopravnich prostredku a zarizeni j. n.
31 Vyroba nabytku
310 Vyroba nabytku
3101 Vyroba kancelarskeho nabytku a zarizeni obchodu
31010 Vyroba kancelarskeho nabytku a zarizeni obchodu
3102 Vyroba kuchynskeho nabytku
31020 Vyroba kuchynskeho nabytku
3103 Vyroba matraci
31030 Vyroba matraci
3109 Vyroba ostatniho nabytku
31090 Vyroba ostatniho nabytku
32 Ostatni zpracovatelsky prumysl
321 Vyroba klenotu, bizuterie a pribuznych vyrobku
3211 Razeni minci
32110 Razeni minci
3212 Vyroba klenotu a pribuznych vyrobku
32120 Vyroba klenotu a pribuznych vyrobku
3213 Vyroba bizuterie a pribuznych vyrobku
32130 Vyroba bizuterie a pribuznych vyrobku
322 Vyroba hudebnich nastroju
3220 Vyroba hudebnich nastroju
32200 Vyroba hudebnich nastroju
323 Vyroba sportovnich potreb
3230 Vyroba sportovnich potreb
32300 Vyroba sportovnich potreb
324 Vyroba her a hracek
3240 Vyroba her a hracek
32400 Vyroba her a hracek
325 Vyroba lekarskych a dentalnich nastroju a potreb
3250 Vyroba lekarskych a dentalnich nastroju a potreb
32500 Vyroba lekarskych a dentalnich nastroju a potreb
329 Zpracovatelsky prumysl j. n.
3291 Vyroba kostat a kartacnickych vyrobku
32910 Vyroba kostat a kartacnickych vyrobku
3299 Ostatni zpracovatelsky prumysl j. n.
32990 Ostatni zpracovatelsky prumysl j. n.
33 Opravy a instalace stroju a zarizeni
331 Opravy kovodelnych vyrobku, stroju a zarizeni
3311 Opravy kovodelnych vyrobku
33110 Opravy kovodelnych vyrobku
3312 Opravy stroju
33120 Opravy stroju
3313 Opravy elektronickych a optickych pristroju a zarizeni
33130 Opravy elektronickych a optickych pristroju a zarizeni
3314 Opravy elektrickych zarizeni
33140 Opravy elektrickych zarizeni
3315 Opravy a udrzba lodi a clunu
33150 Opravy a udrzba lodi a clunu
3316 Opravy a udrzba letadel a kosmickych lodi
33160 Opravy a udrzba letadel a kosmickych lodi
3317 Opravy a udrzba ostatnich dopravnich prostredku a zarizeni j. n.
33171 Opravy a udrzba kolejovych vozidel
33179 Opravy a udrzba ostatnich dopravnich prostredku a zarizeni j. n., krome kolejovych vozidel
3319 Opravy ostatnich zarizeni
33190 Opravy ostatnich zarizeni
332 Instalace prumyslovych stroju a zarizeni
3320 Instalace prumyslovych stroju a zarizeni
33200 Instalace prumyslovych stroju a zarizeni
35 Vyroba a rozvod elektriny, plynu, tepla a klimatizovaneho vzduchu
351 Vyroba, prenos a rozvod elektriny
3511 Vyroba elektriny
35110 Vyroba elektriny
3512 Prenos elektriny
35120 Prenos elektriny
3513 Rozvod elektriny
35130 Rozvod elektriny
3514 Obchod s elektrinou
35140 Obchod s elektrinou
352 Vyroba plynu; rozvod plynnych paliv prostrednictvim siti
3521 Vyroba plynu
35210 Vyroba plynu
3522 Rozvod plynnych paliv prostrednictvim siti
35220 Rozvod plynnych paliv prostrednictvim siti
3523 Obchod s plynem prostrednictvim siti
35230 Obchod s plynem prostrednictvim siti
353 Vyroba a rozvod tepla a klimatizovaneho vzduchu, vyroba ledu
3530 Vyroba a rozvod tepla a klimatizovaneho vzduchu, vyroba ledu
35301 Vyroba tepla
35302 Rozvod tepla
35303 Vyroba klimatizovaneho vzduchu
35304 Rozvod klimatizovaneho vzduchu
35305 Vyroba chladici vody
35306 Rozvod chladici vody
35307 Vyroba ledu
36 Shromazdovani, uprava a rozvod vody
360 Shromazdovani, uprava a rozvod vody
3600 Shromazdovani, uprava a rozvod vody
36000 Shromazdovani, uprava a rozvod vody
37 Cinnosti souvisejici s odpadnimi vodami
370 Cinnosti souvisejici s odpadnimi vodami
3700 Cinnosti souvisejici s odpadnimi vodami
37000 Cinnosti souvisejici s odpadnimi vodami
38 Shromazdovani, sber a odstranovani odpadu, uprava odpadu k dalsimu vyuziti
381 Shromazdovani a sber odpadu
3811 Shromazdovani a sber odpadu, krome nebezpecnych
38110 Shromazdovani a sber odpadu, krome nebezpecnych
3812 Shromazdovani a sber nebezpecnych odpadu
38120 Shromazdovani a sber nebezpecnych odpadu
382 Odstranovani odpadu
3821 Odstranovani odpadu, krome nebezpecnych
38210 Odstranovani odpadu, krome nebezpecnych
3822 Odstranovani nebezpecnych odpadu
38220 Odstranovani nebezpecnych odpadu
383 Uprava odpadu k dalsimu vyuziti
3831 Demontaz vraku a vyrazenych stroju a zarizeni pro ucely recyklace
38310 Demontaz vraku a vyrazenych stroju a zarizeni pro ucely recyklace
3832 Uprava odpadu k dalsimu vyuziti, krome demontaze vraku, stroju a zarizeni
38320 Uprava odpadu k dalsimu vyuziti, krome demontaze vraku, stroju a zarizeni
39 Sanace a jine cinnosti souvisejici s odpady
390 Sanace a jine cinnosti souvisejici s odpady
3900 Sanace a jine cinnosti souvisejici s odpady
39000 Sanace a jine cinnosti souvisejici s odpady
41 Vystavba budov
411 Developerska cinnost
4110 Developerska cinnost
41100 Developerska cinnost
412 Vystavba bytovych a nebytovych budov
4120 Vystavba bytovych a nebytovych budov
41201 Vystavba bytovych budov
41202 Vystavba nebytovych budov
42 Inzenyrske stavitelstvi
421 Vystavba silnic a zeleznic
4211 Vystavba silnic a dalnic
42110 Vystavba silnic a dalnic
4212 Vystavba zeleznic a podzemnich drah
42120 Vystavba zeleznic a podzemnich drah
4213 Vystavba mostu a tunelu
42130 Vystavba mostu a tunelu
422 Vystavba inzenyrskych siti
4221 Vystavba inzenyrskych siti pro kapaliny a plyny
42211 Vystavba inzenyrskych siti pro kapaliny
42212 Vystavba inzenyrskych siti pro plyny
4222 Vystavba inzenyrskych siti pro elektrinu a telekomunikace
42220 Vystavba inzenyrskych siti pro elektrinu a telekomunikace
429 Vystavba ostatnich staveb
4291 Vystavba vodnich del
42910 Vystavba vodnich del
4299 Vystavba ostatnich staveb j. n.
42990 Vystavba ostatnich staveb j. n.
43 Specializovane stavebni cinnosti
431 Demolice a priprava staveniste
4311 Demolice
43110 Demolice
4312 Priprava staveniste
43120 Priprava staveniste
4313 Pruzkumne vrtne prace
43130 Pruzkumne vrtne prace
432 Elektroinstalacni, instalaterske a ostatni stavebne instalacni prace
4321 Elektricke instalace
43210 Elektricke instalace
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topeni a klimatizace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topeni a klimatizace
4329 Ostatni stavebni instalace
43290 Ostatni stavebni instalace
433 Kompletacni a dokoncovaci prace
4331 Omitkarske prace
43310 Omitkarske prace
4332 Truhlarske prace
43320 Truhlarske prace
4333 Obkladani sten a pokladani podlahovych krytin
43330 Obkladani sten a pokladani podlahovych krytin
4334 Sklenarske, malirske a nateracske prace
43341 Sklenarske prace
43342 Malirske a nateracske prace
4339 Ostatni kompletacni a dokoncovaci prace
43390 Ostatni kompletacni a dokoncovaci prace
439 Ostatni specializovane stavebni cinnosti
4391 Pokryvacske prace
43910 Pokryvacske prace
4399 Ostatni specializovane stavebni cinnosti j. n.
43991 Montaz a demontaz leseni a bedneni
43999 Jine specializovane stavebni cinnosti j. n.
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorovych vozidel
451 Obchod s motorovymi vozidly, krome motocyklu
4511 Obchod s automobily a jinymi lehkymi motorovymi vozidly
45110 Obchod s automobily a jinymi lehkymi motorovymi vozidly
4519 Obchod s ostatnimi motorovymi vozidly, krome motocyklu
45190 Obchod s ostatnimi motorovymi vozidly, krome motocyklu
452 Opravy a udrzba motorovych vozidel, krome motocyklu
4520 Opravy a udrzba motorovych vozidel, krome motocyklu
45200 Opravy a udrzba motorovych vozidel, krome motocyklu
453 Obchod s dily a prislusenstvim pro motorova vozidla, krome motocyklu
4531 Velkoobchod s dily a prislusenstvim pro motorova vozidla, krome motocyklu
45310 Velkoobchod s dily a prislusenstvim pro motorova vozidla, krome motocyklu
4532 Maloobchod s dily a prislusenstvim pro motorova vozidla, krome motocyklu
45320 Maloobchod s dily a prislusenstvim pro motorova vozidla, krome motocyklu
454 Obchod, opravy a udrzba motocyklu, jejich dilu a prislusenstvi
4540 Obchod, opravy a udrzba motocyklu, jejich dilu a prislusenstvi
45400 Obchod, opravy a udrzba motocyklu, jejich dilu a prislusenstvi
46 Velkoobchod, krome motorovych vozidel
461 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni
4611 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni se zakladnimi zemedelskymi produkty, zivymi zviraty, textilnimi surovinami a polotovary
46110 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni se zakladnimi zemedelskymi produkty, zivymi zviraty, textilnimi surovinami a polotovary
4612 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s palivy, rudami, kovy a prumyslovymi chemikaliemi
46120 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s palivy, rudami, kovy a prumyslovymi chemikaliemi
4613 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni se drevem a stavebnimi materialy
46130 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni se drevem a stavebnimi materialy
4614 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni se stroji, prumyslovym zarizenim, lodemi a letadly
46140 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni se stroji, prumyslovym zarizenim, lodemi a letadly
4615 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s nabytkem, zelezarskym zbozim a potrebami prevazne pro domacnost
46150 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s nabytkem, zelezarskym zbozim a potrebami prevazne pro domacnost
4616 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s textilem, odevy, kozesinami, obuvi a kozenymi vyrobky
46160 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s textilem, odevy, kozesinami, obuvi a kozenymi vyrobky
4617 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s potravinami, napoji, tabakem a tabakovymi vyrobky
46170 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s potravinami, napoji, tabakem a tabakovymi vyrobky
4618 Zprostredkovani specializovaneho velkoobchodu a specializovany velkoobchod v zastoupeni s ostatnimi vyrobky
46181 Zprostredkovani velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s papirenskymi vyrobky
46189 Zprostredkovani specializovaneho velkoobchodu a velkoobchod v zastoupeni s ostatnimi vyrobky j. n.
4619 Zprostredkovani nespecializovaneho velkoobchodu a nespecializovany velkoobchod v zastoupeni
46190 Zprostredkovani nespecializovaneho velkoobchodu a nespecializovany velkoobchod v zastoupeni
462 Velkoobchod se zakladnimi zemedelskymi produkty a zivymi zviraty
4621 Velkoobchod s obilim, surovym tabakem, osivy a krmivy
46210 Velkoobchod s obilim, surovym tabakem, osivy a krmivy
4622 Velkoobchod s kvetinami a jinymi rostlinami
46220 Velkoobchod s kvetinami a jinymi rostlinami
4623 Velkoobchod s zivymi zviraty
46230 Velkoobchod s zivymi zviraty
4624 Velkoobchod se surovymi kuzemi, kozesinami a usnemi
46240 Velkoobchod se surovymi kuzemi, kozesinami a usnemi
463 Velkoobchod s potravinami, napoji a tabakovymi vyrobky
4631 Velkoobchod s ovocem a zeleninou
46310 Velkoobchod s ovocem a zeleninou
4632 Velkoobchod s masem a masnymi vyrobky
46320 Velkoobchod s masem a masnymi vyrobky
4633 Velkoobchod s mlecnymi vyrobky, vejci, jedlymi oleji a tuky
46330 Velkoobchod s mlecnymi vyrobky, vejci, jedlymi oleji a tuky
4634 Velkoobchod s napoji
46340 Velkoobchod s napoji
4635 Velkoobchod s tabakovymi vyrobky
46350 Velkoobchod s tabakovymi vyrobky
4636 Velkoobchod s cukrem, cokoladou a cukrovinkami
46360 Velkoobchod s cukrem, cokoladou a cukrovinkami
4637 Velkoobchod s kavou, cajem, kakaem a korenim
46370 Velkoobchod s kavou, cajem, kakaem a korenim
4638 Specializovany velkoobchod s jinymi potravinami, vcetne ryb, korysu a mekkysu
46380 Specializovany velkoobchod s jinymi potravinami, vcetne ryb, korysu a mekkysu
4639 Nespecializovany velkoobchod s potravinami, napoji a tabakovymi vyrobky
46390 Nespecializovany velkoobchod s potravinami, napoji a tabakovymi vyrobky
464 Velkoobchod s vyrobky prevazne pro domacnost
4641 Velkoobchod s textilem
46410 Velkoobchod s textilem
4642 Velkoobchod s odevy a obuvi
46421 Velkoobchod s odevy
46422 Velkoobchod s obuvi
4643 Velkoobchod s elektrospotrebici a elektronikou
46430 Velkoobchod s elektrospotrebici a elektronikou
4644 Velkoobchod s porcelanovymi, keramickymi a sklenenymi vyrobky a cisticimi prostredky
46441 Velkoobchod s porcelanovymi, keramickymi a sklenenymi vyrobky
46442 Velkoobchod s pracimi a cisticimi prostredky
4645 Velkoobchod s kosmetickymi vyrobky
46450 Velkoobchod s kosmetickymi vyrobky
4646 Velkoobchod s farmaceutickymi vyrobky
46460 Velkoobchod s farmaceutickymi vyrobky
4647 Velkoobchod s nabytkem, koberci a svitidly
46470 Velkoobchod s nabytkem, koberci a svitidly
4648 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
46480 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
4649 Velkoobchod s ostatnimi vyrobky prevazne pro domacnost
46490 Velkoobchod s ostatnimi vyrobky prevazne pro domacnost
465 Velkoobchod s pocitacovym a komunikacnim zarizenim
4651 Velkoobchod s pocitaci, pocitacovym perifernim zarizenim a softwarem
46510 Velkoobchod s pocitaci, pocitacovym perifernim zarizenim a softwarem
4652 Velkoobchod s elektronickym a telekomunikacnim zarizenim a jeho dily
46520 Velkoobchod s elektronickym a telekomunikacnim zarizenim a jeho dily
466 Velkoobchod s ostatnimi stroji, strojnim zarizenim a prislusenstvim
4661 Velkoobchod se zemedelskymi stroji, strojnim zarizenim a prislusenstvim
46610 Velkoobchod se zemedelskymi stroji, strojnim zarizenim a prislusenstvim
4662 Velkoobchod s obrabecimi stroji
46620 Velkoobchod s obrabecimi stroji
4663 Velkoobchod s tezebnimi a stavebnimi stroji a zarizenim
46630 Velkoobchod s tezebnimi a stavebnimi stroji a zarizenim
4664 Velkoobchod se strojnim zarizenim pro textilni prumysl, sicimi a pletacimi stroji
46640 Velkoobchod se strojnim zarizenim pro textilni prumysl, sicimi a pletacimi stroji
4665 Velkoobchod s kancelarskym nabytkem
46650 Velkoobchod s kancelarskym nabytkem
4666 Velkoobchod s ostatnimi kancelarskymi stroji a zarizenim
46660 Velkoobchod s ostatnimi kancelarskymi stroji a zarizenim
4669 Velkoobchod s ostatnimi stroji a zarizenim
46690 Velkoobchod s ostatnimi stroji a zarizenim
467 Ostatni specializovany velkoobchod
4671 Velkoobchod s pevnymi, kapalnymi a plynnymi palivy a pribuznymi vyrobky
46711 Velkoobchod s pevnymi palivy a pribuznymi vyrobky
46712 Velkoobchod s kapalnymi palivy a pribuznymi vyrobky
46713 Velkoobchod s plynnymi palivy a pribuznymi vyrobky
4672 Velkoobchod s rudami, kovy a hutnimi vyrobky
46720 Velkoobchod s rudami, kovy a hutnimi vyrobky
4673 Velkoobchod se drevem, stavebnimi materialy a sanitarnim vybavenim
46730 Velkoobchod se drevem, stavebnimi materialy a sanitarnim vybavenim
4674 Velkoobchod s zelezarskym zbozim, instalaterskymi a topenarskymi potrebami
46740 Velkoobchod s zelezarskym zbozim, instalaterskymi a topenarskymi potrebami
4675 Velkoobchod s chemickymi vyrobky
46750 Velkoobchod s chemickymi vyrobky
4676 Velkoobchod s ostatnimi meziprodukty
46761 Velkoobchod s papirenskymi meziprodukty
46769 Velkoobchod s ostatnimi meziprodukty j. n.
4677 Velkoobchod s odpadem a srotem
46770 Velkoobchod s odpadem a srotem
469 Nespecializovany velkoobchod
4690 Nespecializovany velkoobchod
46900 Nespecializovany velkoobchod
47 Maloobchod, krome motorovych vozidel
471 Maloobchod v nespecializovanych prodejnach
4711 Maloobchod s prevahou potravin, napoju a tabakovych vyrobku v nespecializovanych prodejnach
47110 Maloobchod s prevahou potravin, napoju a tabakovych vyrobku v nespecializovanych prodejnach
4719 Ostatni maloobchod v nespecializovanych prodejnach
47190 Ostatni maloobchod v nespecializovanych prodejnach
472 Maloobchod s potravinami, napoji a tabakovymi vyrobky ve specializovanych prodejnach
4721 Maloobchod s ovocem a zeleninou
47210 Maloobchod s ovocem a zeleninou
4722 Maloobchod s masem a masnymi vyrobky
47220 Maloobchod s masem a masnymi vyrobky
4723 Maloobchod s rybami, korysi a mekkysi
47230 Maloobchod s rybami, korysi a mekkysi
4724 Maloobchod s chlebem, pecivem, cukrarskymi vyrobky a cukrovinkami
47240 Maloobchod s chlebem, pecivem, cukrarskymi vyrobky a cukrovinkami
4725 Maloobchod s napoji
47250 Maloobchod s napoji
4726 Maloobchod s tabakovymi vyrobky
47260 Maloobchod s tabakovymi vyrobky
4729 Ostatni maloobchod s potravinami ve specializovanych prodejnach
47290 Ostatni maloobchod s potravinami ve specializovanych prodejnach
473 Maloobchod s pohonnymi hmotami ve specializovanych prodejnach
4730 Maloobchod s pohonnymi hmotami ve specializovanych prodejnach
47300 Maloobchod s pohonnymi hmotami ve specializovanych prodejnach
474 Maloobchod s pocitacovym a komunikacnim zarizenim ve specializovanych prodejnach
4741 Maloobchod s pocitaci, pocitacovym perifernim zarizenim a softwarem
47410 Maloobchod s pocitaci, pocitacovym perifernim zarizenim a softwarem
4742 Maloobchod s telekomunikacnim zarizenim
47420 Maloobchod s telekomunikacnim zarizenim
4743 Maloobchod s audio- a videozarizenim
47430 Maloobchod s audio- a videozarizenim
475 Maloobchod s ostatnimi vyrobky prevazne pro domacnost ve specializovanych prodejnach
4751 Maloobchod s textilem
47510 Maloobchod s textilem
4752 Maloobchod s zelezarskym zbozim, barvami, sklem a potrebami pro kutily
47520 Maloobchod s zelezarskym zbozim, barvami, sklem a potrebami pro kutily
4753 Maloobchod s koberci, podlahovymi krytinami a nastennymi obklady
47530 Maloobchod s koberci, podlahovymi krytinami a nastennymi obklady
4754 Maloobchod s elektrospotrebici a elektronikou
47540 Maloobchod s elektrospotrebici a elektronikou
4759 Maloobchod s nabytkem, svitidly a ostatnimi vyrobky prevazne pro domacnost ve specializovanych prodejnach
47590 Maloobchod s nabytkem, svitidly a ostatnimi vyrobky prevazne pro domacnost ve specializovanych prodejnach
476 Maloobchod s vyrobky pro kulturni rozhled a rekreaci ve specializovanych prodejnach
4761 Maloobchod s knihami
47610 Maloobchod s knihami
4762 Maloobchod s novinami, casopisy a papirnickym zbozim
47620 Maloobchod s novinami, casopisy a papirnickym zbozim
4763 Maloobchod s audio- a videozaznamy
47630 Maloobchod s audio- a videozaznamy
4764 Maloobchod se sportovnim vybavenim
47640 Maloobchod se sportovnim vybavenim
4765 Maloobchod s hrami a hrackami
47650 Maloobchod s hrami a hrackami
477 Maloobchod s ostatnim zbozim ve specializovanych prodejnach
4771 Maloobchod s odevy
47710 Maloobchod s odevy
4772 Maloobchod s obuvi a kozenymi vyrobky
47720 Maloobchod s obuvi a kozenymi vyrobky
4773 Maloobchod s farmaceutickymi pripravky
47730 Maloobchod s farmaceutickymi pripravky
4774 Maloobchod se zdravotnickymi a ortopedickymi vyrobky
47740 Maloobchod se zdravotnickymi a ortopedickymi vyrobky
4775 Maloobchod s kosmetickymi a toaletnimi vyrobky
47750 Maloobchod s kosmetickymi a toaletnimi vyrobky
4776 Maloobchod s kvetinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zviraty pro zajmovy chov a krmivy pro ne
47760 Maloobchod s kvetinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zviraty pro zajmovy chov a krmivy pro ne
4777 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
47770 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
4778 Ostatni maloobchod s novym zbozim ve specializovanych prodejnach
47781 Maloobchod s fotografickym a optickym zarizenim a potrebami
47782 Maloobchod s pevnymi palivy
47783 Maloobchod s kapalnymi palivy (krome pohonnych hmot)
47784 Maloobchod s plynnymi palivy (krome pohonnych hmot)
47789 Ostatni maloobchod s novym zbozim ve specializovanych prodejnach j. n.
4779 Maloobchod s pouzitym zbozim v prodejnach
47790 Maloobchod s pouzitym zbozim v prodejnach
478 Maloobchod ve stancich a na trzich
4781 Maloobchod s potravinami, napoji a tabakovymi vyrobky ve stancich a na trzich
47810 Maloobchod s potravinami, napoji a tabakovymi vyrobky ve stancich a na trzich
4782 Maloobchod s textilem, odevy a obuvi ve stancich a na trzich
47820 Maloobchod s textilem, odevy a obuvi ve stancich a na trzich
4789 Maloobchod s ostatnim zbozim ve stancich a na trzich
47890 Maloobchod s ostatnim zbozim ve stancich a na trzich
479 Maloobchod mimo prodejny, stanky a trhy
4791 Maloobchod prostrednictvim internetu nebo zasilkove sluzby
47911 Maloobchod prostrednictvim internetu
47912 Maloobchod prostrednictvim zasilkove sluzby (jiny nez prostrednictvim internetu)
4799 Ostatni maloobchod mimo prodejny, stanky a trhy
47990 Ostatni maloobchod mimo prodejny, stanky a trhy
49 Pozemni a potrubni doprava
491 Zeleznicni osobni doprava mezimestska
4910 Zeleznicni osobni doprava mezimestska
49100 Zeleznicni osobni doprava mezimestska
492 Zeleznicni nakladni doprava
4920 Zeleznicni nakladni doprava
49200 Zeleznicni nakladni doprava
493 Ostatni pozemni osobni doprava
4931 Mestska a primestska pozemni osobni doprava
49310 Mestska a primestska pozemni osobni doprava
4932 Taxisluzba a pronajem osobnich vozu s ridicem
49320 Taxisluzba a pronajem osobnich vozu s ridicem
4939 Ostatni pozemni osobni doprava j. n.
49391 Mezimestska pravidelna pozemni osobni doprava
49392 Osobni doprava lanovkou nebo vlekem
49393 Nepravidelna pozemni osobni doprava
49399 Jina pozemni osobni doprava j. n.
494 Silnicni nakladni doprava a stehovaci sluzby
4941 Silnicni nakladni doprava
49410 Silnicni nakladni doprava
4942 Stehovaci sluzby
49420 Stehovaci sluzby
495 Potrubni doprava
4950 Potrubni doprava
49501 Potrubni doprava ropovodem
49502 Potrubni doprava plynovodem
49509 Potrubni doprava ostatni
50 Vodni doprava
501 Namorni a pobrezni osobni doprava
5010 Namorni a pobrezni osobni doprava
50100 Namorni a pobrezni osobni doprava
502 Namorni a pobrezni nakladni doprava
5020 Namorni a pobrezni nakladni doprava
50200 Namorni a pobrezni nakladni doprava
503 Vnitrozemska vodni osobni doprava
5030 Vnitrozemska vodni osobni doprava
50300 Vnitrozemska vodni osobni doprava
504 Vnitrozemska vodni nakladni doprava
5040 Vnitrozemska vodni nakladni doprava
50400 Vnitrozemska vodni nakladni doprava
51 Letecka doprava
511 Letecka osobni doprava
5110 Letecka osobni doprava
51101 Vnitrostatni pravidelna letecka osobni doprava
51102 Vnitrostatni nepravidelna letecka osobni doprava
51103 Mezinarodni pravidelna letecka osobni doprava
51104 Mezinarodni nepravidelna letecka osobni doprava
51109 Ostatni letecka osobni doprava
512 Letecka nakladni doprava a kosmicka doprava
5121 Letecka nakladni doprava
51210 Letecka nakladni doprava
5122 Kosmicka doprava
51220 Kosmicka doprava
52 Skladovani a vedlejsi cinnosti v doprave
521 Skladovani
5210 Skladovani
52100 Skladovani
522 Vedlejsi cinnosti v doprave
5221 Cinnosti souvisejici s pozemni dopravou
52210 Cinnosti souvisejici s pozemni dopravou
5222 Cinnosti souvisejici s vodni dopravou
52220 Cinnosti souvisejici s vodni dopravou
5223 Cinnosti souvisejici s leteckou dopravou
52230 Cinnosti souvisejici s leteckou dopravou
5224 Manipulace s nakladem
52240 Manipulace s nakladem
5229 Ostatni vedlejsi cinnosti v doprave
52290 Ostatni vedlejsi cinnosti v doprave
53 Postovni a kuryrni cinnosti
531 Zakladni postovni sluzby poskytovane na zaklade postovni licence
5310 Zakladni postovni sluzby poskytovane na zaklade postovni licence
53100 Zakladni postovni sluzby poskytovane na zaklade postovni licence
532 Ostatni postovni a kuryrni cinnosti
5320 Ostatni postovni a kuryrni cinnosti
53200 Ostatni postovni a kuryrni cinnosti
55 Ubytovani
551 Ubytovani v hotelich a podobnych ubytovacich zarizenich
5510 Ubytovani v hotelich a podobnych ubytovacich zarizenich
55101 Hotely
55102 Motely, botely
55109 Ostatni podobna ubytovaci zarizeni
552 Rekreacni a ostatni kratkodobe ubytovani
5520 Rekreacni a ostatni kratkodobe ubytovani
55200 Rekreacni a ostatni kratkodobe ubytovani
553 Kempy a taboriste
5530 Kempy a taboriste
55300 Kempy a taboriste
559 Ostatni ubytovani
5590 Ostatni ubytovani
55901 Ubytovani v zarizenych pronajmech
55902 Ubytovani ve vysokoskolskych kolejich, domovech mladeze
55909 Ostatni ubytovani j. n.
56 Stravovani a pohostinstvi
561 Stravovani v restauracich, u stanku a v mobilnich zarizenich
5610 Stravovani v restauracich, u stanku a v mobilnich zarizenich
56100 Stravovani v restauracich, u stanku a v mobilnich zarizenich
562 Poskytovani cateringovych a ostatnich stravovacich sluzeb
5621 Poskytovani cateringovych sluzeb
56210 Poskytovani cateringovych sluzeb
5629 Poskytovani ostatnich stravovacich sluzeb
56291 Stravovani v zavodnich kuchynich
56292 Stravovani ve skolnich zarizenich, menzach
56299 Poskytovani jinych stravovacich sluzeb j. n.
563 Pohostinstvi
5630 Pohostinstvi
56300 Pohostinstvi
58 Vydavatelske cinnosti
581 Vydavani knih, periodickych publikaci a ostatni vydavatelske cinnosti
5811 Vydavani knih
58110 Vydavani knih
5812 Vydavani adresaru a jinych seznamu
58120 Vydavani adresaru a jinych seznamu
5813 Vydavani novin
58130 Vydavani novin
5814 Vydavani casopisu a ostatnich periodickych publikaci
58140 Vydavani casopisu a ostatnich periodickych publikaci
5819 Ostatni vydavatelske cinnosti
58190 Ostatni vydavatelske cinnosti
582 Vydavani softwaru
5821 Vydavani pocitacovych her
58210 Vydavani pocitacovych her
5829 Ostatni vydavani softwaru
58290 Ostatni vydavani softwaru
59 Cinnosti v oblasti filmu, videozaznamu a televiznich programu, porizovani zvukovych nahravek a hudebni vydavatelske cinnosti
591 Cinnosti v oblasti filmu, videozaznamu a televiznich programu
5911 Produkce filmu, videozaznamu a televiznich programu
59110 Produkce filmu, videozaznamu a televiznich programu
5912 Postprodukce filmu, videozaznamu a televiznich programu
59120 Postprodukce filmu, videozaznamu a televiznich programu
5913 Distribuce filmu, videozaznamu a televiznich programu
59130 Distribuce filmu, videozaznamu a televiznich programu
5914 Promitani filmu
59140 Promitani filmu
592 Porizovani zvukovych nahravek a hudebni vydavatelske cinnosti
5920 Porizovani zvukovych nahravek a hudebni vydavatelske cinnosti
59200 Porizovani zvukovych nahravek a hudebni vydavatelske cinnosti
60 Tvorba programu a vysilani
601 Rozhlasove vysilani
6010 Rozhlasove vysilani
60100 Rozhlasove vysilani
602 Tvorba televiznich programu a televizni vysilani
6020 Tvorba televiznich programu a televizni vysilani
60200 Tvorba televiznich programu a televizni vysilani
61 Telekomunikacni cinnosti
611 Cinnosti souvisejici s pevnou telekomunikacni siti
6110 Cinnosti souvisejici s pevnou telekomunikacni siti
61101 Poskytovani hlasovych sluzeb pres pevnou telekomunikacni sit
61102 Pronajem pevne telekomunikacni site
61103 Prenos dat pres pevnou telekomunikacni sit
61104 Poskytovani pristupu k internetu pres pevnou telekomunikacni sit
61109 Ostatni cinnosti souvisejici s pevnou telekomunikacni siti
612 Cinnosti souvisejici s bezdratovou telekomunikacni siti
6120 Cinnosti souvisejici s bezdratovou telekomunikacni siti
61201 Poskytovani hlasovych sluzeb pres bezdratovou telekomunikacni sit
61202 Pronajem bezdratove telekomunikacni site
61203 Prenos dat pres bezdratovou telekomunikacni sit
61204 Poskytovani pristupu k internetu pres bezdratovou telekomunikacni sit
61209 Ostatni cinnosti souvisejici s bezdratovou telekomunikacni siti
613 Cinnosti souvisejici se satelitni telekomunikacni siti
6130 Cinnosti souvisejici se satelitni telekomunikacni siti
61300 Cinnosti souvisejici se satelitni telekomunikacni siti
619 Ostatni telekomunikacni cinnosti
6190 Ostatni telekomunikacni cinnosti
61900 Ostatni telekomunikacni cinnosti
62 Cinnosti v oblasti informacnich technologii
620 Cinnosti v oblasti informacnich technologii
6201 Programovani
62010 Programovani
6202 Poradenstvi v oblasti informacnich technologii
62020 Poradenstvi v oblasti informacnich technologii
6203 Sprava pocitacoveho vybaveni
62030 Sprava pocitacoveho vybaveni
6209 Ostatni cinnosti v oblasti informacnich technologii
62090 Ostatni cinnosti v oblasti informacnich technologii
63 Informacni cinnosti
631 Cinnosti souvisejici se zpracovanim dat a hostingem; cinnosti souvisejici s webovymi portaly
6311 Cinnosti souvisejici se zpracovanim dat a hostingem
63110 Cinnosti souvisejici se zpracovanim dat a hostingem
6312 Cinnosti souvisejici s webovymi portaly
63120 Cinnosti souvisejici s webovymi portaly
639 Ostatni informacni cinnosti
6391 Cinnosti zpravodajskych tiskovych kancelari a agentur
63910 Cinnosti zpravodajskych tiskovych kancelari a agentur
6399 Ostatni informacni cinnosti j. n.
63990 Ostatni informacni cinnosti j. n.
64 Financni zprostredkovani, krome pojistovnictvi a penzijniho financovani
641 Penezni zprostredkovani
6411 Centralni bankovnictvi
64110 Centralni bankovnictvi
6419 Ostatni penezni zprostredkovani
64190 Ostatni penezni zprostredkovani
642 Cinnosti holdingovych spolecnosti
6420 Cinnosti holdingovych spolecnosti
64200 Cinnosti holdingovych spolecnosti
643 Cinnosti trustu, fondu a podobnych financnich subjektu
6430 Cinnosti trustu, fondu a podobnych financnich subjektu
64300 Cinnosti trustu, fondu a podobnych financnich subjektu
649 Ostatni financni zprostredkovani
6491 Financni leasing
64910 Financni leasing
6492 Ostatni poskytovani uveru
64921 Poskytovani uveru spolecnostmi, ktere neprijimaji vklady
64922 Poskytovani obchodnich uveru
64923 Cinnosti zastavaren
64929 Ostatni poskytovani uveru j. n.
6499 Ostatni financni zprostredkovani j. n.
64991 Faktoringove cinnosti
64992 Obchodovani s cennymi papiry na vlastni ucet
64999 Jine financni zprostredkovani j. n.
65 Pojisteni, zajisteni a penzijni financovani, krome povinneho socialniho zabezpeceni
651 Pojisteni
6511 Zivotni pojisteni
65110 Zivotni pojisteni
6512 Nezivotni pojisteni
65120 Nezivotni pojisteni
652 Zajisteni
6520 Zajisteni
65200 Zajisteni
653 Penzijni financovani
6530 Penzijni financovani
65300 Penzijni financovani
66 Ostatni financni cinnosti
661 Pomocne cinnosti souvisejici s financnim zprostredkovanim, krome pojistovnictvi a penzijniho financovani
6611 Rizeni a sprava financnich trhu
66110 Rizeni a sprava financnich trhu
6612 Obchodovani s cennymi papiry a komoditami na burzach
66120 Obchodovani s cennymi papiry a komoditami na burzach
6619 Ostatni pomocne cinnosti souvisejici s financnim zprostredkovanim
66190 Ostatni pomocne cinnosti souvisejici s financnim zprostredkovanim
662 Pomocne cinnosti souvisejici s pojistovnictvim a penzijnim financovanim
6621 Vyhodnocovani rizik a skod
66210 Vyhodnocovani rizik a skod
6622 Cinnosti zastupcu pojistovny a makleru
66220 Cinnosti zastupcu pojistovny a makleru
6629 Ostatni pomocne cinnosti souvisejici s pojistovnictvim a penzijnim financovanim
66290 Ostatni pomocne cinnosti souvisejici s pojistovnictvim a penzijnim financovanim
663 Sprava fondu
6630 Sprava fondu
66300 Sprava fondu
68 Cinnosti v oblasti nemovitosti
681 Nakup a nasledny prodej vlastnich nemovitosti
6810 Nakup a nasledny prodej vlastnich nemovitosti
68100 Nakup a nasledny prodej vlastnich nemovitosti
682 Pronajem a sprava vlastnich nebo pronajatych nemovitosti
6820 Pronajem a sprava vlastnich nebo pronajatych nemovitosti
68201 Pronajem vlastnich nebo pronajatych nemovitosti s bytovymi prostory
68202 Pronajem vlastnich nebo pronajatych nemovitosti s nebytovymi prostory
68203 Sprava vlastnich nebo pronajatych nemovitosti s bytovymi prostory
68204 Sprava vlastnich nebo pronajatych nemovitosti s nebytovymi prostory
683 Cinnosti v oblasti nemovitosti na zaklade smlouvy nebo dohody
6831 Zprostredkovatelske cinnosti realitnich agentur
68310 Zprostredkovatelske cinnosti realitnich agentur
6832 Sprava nemovitosti na zaklade smlouvy nebo dohody
68320 Sprava nemovitosti na zaklade smlouvy nebo dohody
69 Pravni a ucetnicke cinnosti
691 Pravni cinnosti
6910 Pravni cinnosti
69100 Pravni cinnosti
692 Ucetnicke a auditorske cinnosti; danove poradenstvi
6920 Ucetnicke a auditorske cinnosti; danove poradenstvi
69200 Ucetnicke a auditorske cinnosti; danove poradenstvi
70 Cinnosti vedeni podniku; poradenstvi v oblasti rizeni
701 Cinnosti vedeni podniku
7010 Cinnosti vedeni podniku
70100 Cinnosti vedeni podniku
702 Poradenstvi v oblasti rizeni
7021 Poradenstvi v oblasti vztahu s verejnosti a komunikace
70210 Poradenstvi v oblasti vztahu s verejnosti a komunikace
7022 Ostatni poradenstvi v oblasti podnikani a rizeni
70220 Ostatni poradenstvi v oblasti podnikani a rizeni
71 Architektonicke a inzenyrske cinnosti; technicke zkousky a analyzy
711 Architektonicke a inzenyrske cinnosti a souvisejici technicke poradenstvi
7111 Architektonicke cinnosti
71110 Architektonicke cinnosti
7112 Inzenyrske cinnosti a souvisejici technicke poradenstvi
71121 Geologicky pruzkum
71122 Zememericke a kartograficke cinnosti
71123 Hydrometeorologicke a meteorologicke cinnosti
71129 Ostatni inzenyrske cinnosti a souvisejici technicke poradenstvi j. n.
712 Technicke zkousky a analyzy
7120 Technicke zkousky a analyzy
71201 Zkousky a analyzy vyhrazenych technickych zarizeni
71209 Ostatni technicke zkousky a analyzy
72 Vyzkum a vyvoj
721 Vyzkum a vyvoj v oblasti prirodnich a technickych ved
7211 Vyzkum a vyvoj v oblasti biotechnologie
72110 Vyzkum a vyvoj v oblasti biotechnologie
7219 Ostatni vyzkum a vyvoj v oblasti prirodnich a technickych ved
72191 Vyzkum a vyvoj v oblasti lekarskych ved
72192 Vyzkum a vyvoj v oblasti technickych ved
72199 Vyzkum a vyvoj v oblasti jinych prirodnich ved
722 Vyzkum a vyvoj v oblasti spolecenskych a humanitnich ved
7220 Vyzkum a vyvoj v oblasti spolecenskych a humanitnich ved
72200 Vyzkum a vyvoj v oblasti spolecenskych a humanitnich ved
73 Reklama a pruzkum trhu
731 Reklamni cinnosti
7311 Cinnosti reklamnich agentur
73110 Cinnosti reklamnich agentur
7312 Zastupovani medii pri prodeji reklamniho casu a prostoru
73120 Zastupovani medii pri prodeji reklamniho casu a prostoru
732 Pruzkum trhu a verejneho mineni
7320 Pruzkum trhu a verejneho mineni
73200 Pruzkum trhu a verejneho mineni
74 Ostatni profesni, vedecke a technicke cinnosti
741 Specializovane navrharske cinnosti
7410 Specializovane navrharske cinnosti
74100 Specializovane navrharske cinnosti
742 Fotograficke cinnosti
7420 Fotograficke cinnosti
74200 Fotograficke cinnosti
743 Prekladatelske a tlumocnicke cinnosti
7430 Prekladatelske a tlumocnicke cinnosti
74300 Prekladatelske a tlumocnicke cinnosti
749 Ostatni profesni, vedecke a technicke cinnosti j. n.
7490 Ostatni profesni, vedecke a technicke cinnosti j. n.
74901 Poradenstvi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
74902 Poradenstvi v oblasti pozarni ochrany
74909 Jine profesni, vedecke a technicke cinnosti j. n.
75 Veterinarni cinnosti
750 Veterinarni cinnosti
7500 Veterinarni cinnosti
75000 Veterinarni cinnosti
77 Cinnosti v oblasti pronajmu a operativniho leasingu
771 Pronajem a leasing motorovych vozidel, krome motocyklu
7711 Pronajem a leasing automobilu a jinych lehkych motorovych vozidel, krome motocyklu
77110 Pronajem a leasing automobilu a jinych lehkych motorovych vozidel, krome motocyklu
7712 Pronajem a leasing nakladnich automobilu
77120 Pronajem a leasing nakladnich automobilu
772 Pronajem a leasing vyrobku pro osobni potrebu a prevazne pro domacnost
7721 Pronajem a leasing rekreacnich a sportovnich potreb
77210 Pronajem a leasing rekreacnich a sportovnich potreb
7722 Pronajem videokazet a disku
77220 Pronajem videokazet a disku
7729 Pronajem a leasing ostatnich vyrobku pro osobni potrebu a prevazne pro domacnost
77290 Pronajem a leasing ostatnich vyrobku pro osobni potrebu a prevazne pro domacnost
773 Pronajem a leasing ostatnich stroju, zarizeni a vyrobku
7731 Pronajem a leasing zemedelskych stroju a zarizeni
77310 Pronajem a leasing zemedelskych stroju a zarizeni
7732 Pronajem a leasing stavebnich stroju a zarizeni
77320 Pronajem a leasing stavebnich stroju a zarizeni
7733 Pronajem a leasing kancelarskych stroju a zarizeni, vcetne pocitacu
77330 Pronajem a leasing kancelarskych stroju a zarizeni, vcetne pocitacu
7734 Pronajem a leasing vodnich dopravnich prostredku
77340 Pronajem a leasing vodnich dopravnich prostredku
7735 Pronajem a leasing leteckych dopravnich prostredku
77350 Pronajem a leasing leteckych dopravnich prostredku
7739 Pronajem a leasing ostatnich stroju, zarizeni a vyrobku j. n.
77390 Pronajem a leasing ostatnich stroju, zarizeni a vyrobku j. n.
774 Leasing dusevniho vlastnictvi a podobnych produktu, krome del chranenych autorskym pravem
7740 Leasing dusevniho vlastnictvi a podobnych produktu, krome del chranenych autorskym pravem
77400 Leasing dusevniho vlastnictvi a podobnych produktu, krome del chranenych autorskym pravem
78 Cinnosti souvisejici se zamestnanim
781 Cinnosti agentur zprostredkujicich zamestnani
7810 Cinnosti agentur zprostredkujicich zamestnani
78100 Cinnosti agentur zprostredkujicich zamestnani
782 Cinnosti agentur zprostredkujicich praci na prechodnou dobu
7820 Cinnosti agentur zprostredkujicich praci na prechodnou dobu
78200 Cinnosti agentur zprostredkujicich praci na prechodnou dobu
783 Ostatni poskytovani lidskych zdroju
7830 Ostatni poskytovani lidskych zdroju
78300 Ostatni poskytovani lidskych zdroju
79 Cinnosti cestovnich agentur, kancelari a jine rezervacni a souvisejici cinnosti
791 Cinnosti cestovnich agentur a cestovnich kancelari
7911 Cinnosti cestovnich agentur
79110 Cinnosti cestovnich agentur
7912 Cinnosti cestovnich kancelari
79120 Cinnosti cestovnich kancelari
799 Ostatni rezervacni a souvisejici cinnosti
7990 Ostatni rezervacni a souvisejici cinnosti
79901 Pruvodcovske cinnosti
79909 Ostatni rezervacni a souvisejici cinnosti j. n.
80 Bezpecnostni a patraci cinnosti
801 Cinnosti soukromych bezpecnostnich agentur
8010 Cinnosti soukromych bezpecnostnich agentur
80100 Cinnosti soukromych bezpecnostnich agentur
802 Cinnosti souvisejici s provozem bezpecnostnich systemu
8020 Cinnosti souvisejici s provozem bezpecnostnich systemu
80200 Cinnosti souvisejici s provozem bezpecnostnich systemu
803 Patraci cinnosti
8030 Patraci cinnosti
80300 Patraci cinnosti
81 Cinnosti souvisejici se stavbami a upravou krajiny
811 Kombinovane pomocne cinnosti
8110 Kombinovane pomocne cinnosti
81100 Kombinovane pomocne cinnosti
812 Uklidove cinnosti
8121 Vseobecny uklid budov
81210 Vseobecny uklid budov
8122 Specializovane cisteni a uklid budov a prumyslovych zarizeni
81220 Specializovane cisteni a uklid budov a prumyslovych zarizeni
8129 Ostatni uklidove cinnosti
81290 Ostatni uklidove cinnosti
813 Cinnosti souvisejici s upravou krajiny
8130 Cinnosti souvisejici s upravou krajiny
81300 Cinnosti souvisejici s upravou krajiny
82 Administrativni, kancelarske a jine podpurne cinnosti pro podnikani
821 Administrativni a kancelarske cinnosti
8211 Univerzalni administrativni cinnosti
82110 Univerzalni administrativni cinnosti
8219 Kopirovani, priprava dokumentu a ostatni specializovane kancelarske podpurne cinnosti
82190 Kopirovani, priprava dokumentu a ostatni specializovane kancelarske podpurne cinnosti
822 Cinnosti zprostredkovatelskych stredisek po telefonu
8220 Cinnosti zprostredkovatelskych stredisek po telefonu
82200 Cinnosti zprostredkovatelskych stredisek po telefonu
823 Poradani konferenci a hospodarskych vystav
8230 Poradani konferenci a hospodarskych vystav
82300 Poradani konferenci a hospodarskych vystav
829 Podpurne cinnosti pro podnikani j. n.
8291 Inkasni cinnosti, overovani solventnosti zakaznika
82910 Inkasni cinnosti, overovani solventnosti zakaznika
8292 Balici cinnosti
82920 Balici cinnosti
8299 Ostatni podpurne cinnosti pro podnikani j. n.
82990 Ostatni podpurne cinnosti pro podnikani j. n.
84 Verejna sprava a obrana; povinne socialni zabezpeceni
841 Verejna sprava a hospodarska a socialni politika
8411 Vseobecne cinnosti verejne spravy
84110 Vseobecne cinnosti verejne spravy
8412 Regulace cinnosti souvisejicich s poskytovanim zdravotni pece, vzdelavanim, kulturou a socialni peci, krome socialniho zabezpeceni
84120 Regulace cinnosti souvisejicich s poskytovanim zdravotni pece, vzdelavanim, kulturou a socialni peci, krome socialniho zabezpeceni
8413 Regulace a podpora podnikatelskeho prostredi
84130 Regulace a podpora podnikatelskeho prostredi
842 Cinnosti pro spolecnost jako celek
8421 Cinnosti v oblasti zahranicnich veci
84211 Pomoc cizim zemim pri katastrofach nebo v nouzovych situacich primo nebo prostrednictvim mezinarodnich organizaci
84212 Rozvijeni vzajemneho pratelstvi a porozumeni mezi narody
84219 Ostatni cinnosti v oblasti zahranicnich veci
8422 Cinnosti v oblasti obrany
84220 Cinnosti v oblasti obrany
8423 Cinnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictvi
84230 Cinnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictvi
8424 Cinnosti v oblasti verejneho poradku a bezpecnosti
84240 Cinnosti v oblasti verejneho poradku a bezpecnosti
8425 Cinnosti v oblasti protipozarni ochrany
84250 Cinnosti v oblasti protipozarni ochrany
843 Cinnosti v oblasti povinneho socialniho zabezpeceni
8430 Cinnosti v oblasti povinneho socialniho zabezpeceni
84300 Cinnosti v oblasti povinneho socialniho zabezpeceni
85 Vzdelavani
851 Predskolni vzdelavani
8510 Predskolni vzdelavani
85100 Predskolni vzdelavani
852 Primarni vzdelavani
8520 Primarni vzdelavani
85200 Primarni vzdelavani
853 Sekundarni vzdelavani
8531 Sekundarni vseobecne vzdelavani
85311 Zakladni vzdelavani na druhem stupni zakladnich skol
85312 Stredni vseobecne vzdelavani
8532 Sekundarni odborne vzdelavani
85321 Stredni odborne vzdelavani na ucilistich
85322 Stredni odborne vzdelavani na strednich odbornych skolach
854 Postsekundarni vzdelavani
8541 Postsekundarni nikoli terciarni vzdelavani
85410 Postsekundarni nikoli terciarni vzdelavani
8542 Terciarni vzdelavani
85420 Terciarni vzdelavani
855 Ostatni vzdelavani
8551 Sportovni a rekreacni vzdelavani
85510 Sportovni a rekreacni vzdelavani
8552 Umelecke vzdelavani
85520 Umelecke vzdelavani
8553 Cinnosti autoskol a jinych skol rizeni
85531 Cinnosti autoskol
85532 Cinnosti leteckych skol
85539 Cinnosti ostatnich skol rizeni
8559 Ostatni vzdelavani j. n.
85591 Vzdelavani v jazykovych skolach
85592 Environmentalni vzdelavani
85593 Inovacni vzdelavani
85599 Jine vzdelavani j. n.
856 Podpurne cinnosti ve vzdelavani
8560 Podpurne cinnosti ve vzdelavani
85600 Podpurne cinnosti ve vzdelavani
86 Zdravotni pece
861 Ustavni zdravotni pece
8610 Ustavni zdravotni pece
86100 Ustavni zdravotni pece
862 Ambulantni a zubni zdravotni pece
8621 Vseobecna ambulantni zdravotni pece
86210 Vseobecna ambulantni zdravotni pece
8622 Specializovana ambulantni zdravotni pece
86220 Specializovana ambulantni zdravotni pece
8623 Zubni pece
86230 Zubni pece
869 Ostatni cinnosti souvisejici se zdravotni peci
8690 Ostatni cinnosti souvisejici se zdravotni peci
86901 Cinnosti souvisejici s ochranou verejneho zdravi
86909 Ostatni cinnosti souvisejici se zdravotni peci j. n.
87 Pobytove sluzby socialni pece
871 Socialni pece ve zdravotnickych zarizenich ustavni pece
8710 Socialni pece ve zdravotnickych zarizenich ustavni pece
87100 Socialni pece ve zdravotnickych zarizenich ustavni pece
872 Socialni pece v zarizenich pro osoby s chronickym dusevnim onemocnenim a osoby zavisle na navykovych latkach
8720 Socialni pece v zarizenich pro osoby s chronickym dusevnim onemocnenim a osoby zavisle na navykovych latkach
87201 Socialni pece v zarizenich pro osoby s chronickym dusevnim onemocnenim
87202 Socialni pece v zarizenich pro osoby zavisle na navykovych latkach
873 Socialni pece v domovech pro seniory a osoby se zdravotnim postizenim
8730 Socialni pece v domovech pro seniory a osoby se zdravotnim postizenim
87301 Socialni pece v domovech pro seniory
87302 Socialni pece v domovech pro osoby se zdravotnim postizenim
879 Ostatni pobytove sluzby socialni pece
8790 Ostatni pobytove sluzby socialni pece
87900 Ostatni pobytove sluzby socialni pece
88 Ambulantni nebo terenni socialni sluzby
881 Ambulantni nebo terenni socialni sluzby pro seniory a osoby se zdravotnim postizenim
8810 Ambulantni nebo terenni socialni sluzby pro seniory a osoby se zdravotnim postizenim
88101 Ambulantni nebo terenni socialni sluzby pro seniory
88102 Ambulantni nebo terenni socialni sluzby pro osoby se zdravotnim postizenim
889 Ostatni ambulantni nebo terenni socialni sluzby
8891 Socialni sluzby poskytovane detem
88910 Socialni sluzby poskytovane detem
8899 Ostatni ambulantni nebo terenni socialni sluzby j. n.
88991 Socialni sluzby pro uprchliky, obeti katastrof
88992 Socialni prevence
88993 Socialni rehabilitace
88999 Jine ambulantni nebo terenni socialni sluzby j. n.
90 Tvurci, umelecke a zabavni cinnosti
900 Tvurci, umelecke a zabavni cinnosti
9001 Scenicka umeni
90010 Scenicka umeni
9002 Podpurne cinnosti pro scenicka umeni
90020 Podpurne cinnosti pro scenicka umeni
9003 Umelecka tvorba
90030 Umelecka tvorba
9004 Provozovani kulturnich zarizeni
90040 Provozovani kulturnich zarizeni
91 Cinnosti knihoven, archivu, muzei a jinych kulturnich zarizeni
910 Cinnosti knihoven, archivu, muzei a jinych kulturnich zarizeni
9101 Cinnosti knihoven a archivu
91010 Cinnosti knihoven a archivu
9102 Cinnosti muzei
91020 Cinnosti muzei
9103 Provozovani kulturnich pamatek, historickych staveb a obdobnych turistickych zajimavosti
91030 Provozovani kulturnich pamatek, historickych staveb a obdobnych turistickych zajimavosti
9104 Cinnosti botanickych a zoologickych zahrad, prirodnich rezervaci a narodnich parku
91041 Cinnosti botanickych a zoologickych zahrad
91042 Cinnosti prirodnich rezervaci a narodnich parku
92 Cinnosti heren, kasin a sazkovych kancelari
920 Cinnosti heren, kasin a sazkovych kancelari
9200 Cinnosti heren, kasin a sazkovych kancelari
92000 Cinnosti heren, kasin a sazkovych kancelari
93 Sportovni, zabavni a rekreacni cinnosti
931 Sportovni cinnosti
9311 Provozovani sportovnich zarizeni
93110 Provozovani sportovnich zarizeni
9312 Cinnosti sportovnich klubu
93120 Cinnosti sportovnich klubu
9313 Cinnosti fitcenter
93130 Cinnosti fitcenter
9319 Ostatni sportovni cinnosti
93190 Ostatni sportovni cinnosti
932 Ostatni zabavni a rekreacni cinnosti
9321 Cinnosti lunaparku a zabavnich parku
93210 Cinnosti lunaparku a zabavnich parku
9329 Ostatni zabavni a rekreacni cinnosti j. n.
93290 Ostatni zabavni a rekreacni cinnosti j. n.
94 Cinnosti organizaci sdruzujicich osoby za ucelem prosazovani spolecnych zajmu
941 Cinnosti podnikatelskych, zamestnavatelskych a profesnich organizaci
9411 Cinnosti podnikatelskych a zamestnavatelskych organizaci
94110 Cinnosti podnikatelskych a zamestnavatelskych organizaci
9412 Cinnosti profesnich organizaci
94120 Cinnosti profesnich organizaci
942 Cinnosti odborovych svazu
9420 Cinnosti odborovych svazu
94200 Cinnosti odborovych svazu
949 Cinnosti ostatnich organizaci sdruzujicich osoby za ucelem prosazovani spolecnych zajmu
9491 Cinnosti nabozenskych organizaci
94910 Cinnosti nabozenskych organizaci
9492 Cinnosti politickych stran a organizaci
94920 Cinnosti politickych stran a organizaci
9499 Cinnosti ostatnich organizaci sdruzujicich osoby za ucelem prosazovani spolecnych zajmu j. n.
94991 Cinnosti organizaci deti a mladeze
94992 Cinnosti organizaci na podporu kulturni cinnosti
94993 Cinnosti organizaci na podporu rekreacni a zajmove cinnosti
94994 Cinnosti spotrebitelskych organizaci
94995 Cinnosti environmentalnich a ekologickych hnuti
94996 Cinnosti organizaci na ochranu a zlepseni postaveni etnickych, mensinovych a jinych specialnich skupin
94997 Cinnosti obcanskych iniciativ, protestnich hnuti
94999 Cinnosti ostatnich organizaci j. n.
95 Opravy pocitacu a vyrobku pro osobni potrebu a prevazne pro domacnost
951 Opravy pocitacu a komunikacnich zarizeni
9511 Opravy pocitacu a perifernich zarizeni
95110 Opravy pocitacu a perifernich zarizeni
9512 Opravy komunikacnich zarizeni
95120 Opravy komunikacnich zarizeni
952 Opravy vyrobku pro osobni potrebu a prevazne pro domacnost
9521 Opravy spotrebni elektroniky
95210 Opravy spotrebni elektroniky
9522 Opravy pristroju a zarizeni prevazne pro domacnost, dum a zahradu
95220 Opravy pristroju a zarizeni prevazne pro domacnost, dum a zahradu
9523 Opravy obuvi a kozenych vyrobku
95230 Opravy obuvi a kozenych vyrobku
9524 Opravy nabytku a bytoveho zarizeni
95240 Opravy nabytku a bytoveho zarizeni
9525 Opravy hodin, hodinek a klenotnickych vyrobku
95250 Opravy hodin, hodinek a klenotnickych vyrobku
9529 Opravy ostatnich vyrobku pro osobni potrebu a prevazne pro domacnost
95290 Opravy ostatnich vyrobku pro osobni potrebu a prevazne pro domacnost
96 Poskytovani ostatnich osobnich sluzeb
960 Poskytovani ostatnich osobnich sluzeb
9601 Prani a chemicke cisteni textilnich a kozesinovych vyrobku
96010 Prani a chemicke cisteni textilnich a kozesinovych vyrobku
9602 Kadernicke, kosmeticke a podobne cinnosti
96020 Kadernicke, kosmeticke a podobne cinnosti
9603 Pohrebni a souvisejici cinnosti
96030 Pohrebni a souvisejici cinnosti
9604 Cinnosti pro osobni a fyzickou pohodu
96040 Cinnosti pro osobni a fyzickou pohodu
9609 Poskytovani ostatnich osobnich sluzeb j. n.
96090 Poskytovani ostatnich osobnich sluzeb j. n.
97 Cinnosti domacnosti jako zamestnavatelu domaciho personalu
970 Cinnosti domacnosti jako zamestnavatelu domaciho personalu
9700 Cinnosti domacnosti jako zamestnavatelu domaciho personalu
97000 Cinnosti domacnosti jako zamestnavatelu domaciho personalu
98 Cinnosti domacnosti produkujicich blize neurcene vyrobky a sluzby pro vlastni potrebu
981 Cinnosti domacnosti produkujicich blize neurcene vyrobky pro vlastni potrebu
9810 Cinnosti domacnosti produkujicich blize neurcene vyrobky pro vlastni potrebu
98100 Cinnosti domacnosti produkujicich blize neurcene vyrobky pro vlastni potrebu
982 Cinnosti domacnosti poskytujicich blize neurcene sluzby pro vlastni potrebu
9820 Cinnosti domacnosti poskytujicich blize neurcene sluzby pro vlastni potrebu
98200 Cinnosti domacnosti poskytujicich blize neurcene sluzby pro vlastni potrebu
99 Cinnosti exteritorialnich organizaci a organu
990 Cinnosti exteritorialnich organizaci a organu
9900 Cinnosti exteritorialnich organizaci a organu
99000 Cinnosti exteritorialnich organizaci a organu