Seznam OKEČ - skupiny činnostíSeznam OKEČ - skupiny činností
Zkopírujte kód OKEČ do formuláře. Kliknutím na název zobrazíte seznam OKEČ ve skupině.
KódNázev ekonomické činnosti
000000 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
010000 Zemědělství, myslivost a související činnosti
020000 Lesnictví a související činnosti
050000 Rybolov, chov ryb a související činnosti
100000 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny
110000 Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů
120000 Těžba a úprava uranových a thoriových rud
130000 Těžba a úprava ostatních rud
140000 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin
150000 Výroba potravinářských výrobků a nápojů
160000 Výroba tabákových výrobků
170000 Výroba textilií a textilních výrobků
180000 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin
190000 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi
200000 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
210000 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
220000 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
230000 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy
240000 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken
250000 Výroba pryžových a plastových výrobků
260000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
270000 Výroba základních kovů a hutních výrobků
280000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení)
290000 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
300000 Výroba kancelářských strojů a počítačů
310000 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.
320000 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
330000 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
340000 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů
350000 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
360000 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
370000 Recyklace druhotných surovin
400000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie
410000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
450000 Stavebnictví
500000 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot
510000 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)
520000 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
550000 Ubytování a stravování
600000 Pozemní a potrubní doprava
610000 Vodní doprava
620000 Letecká a kosmická doprava
630000 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur
640000 Spoje
650000 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování
660000 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení
670000 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
700000 Činnosti v oblasti nemovitostí
710000 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
720000 Činnosti v oblasti výpočetní techniky
730000 Výzkum a vývoj
740000 Ostatní podnikatelské činnosti
750000 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
800000 Vzdělávání
850000 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
900000 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti
910000 Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n.
920000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
930000 Ostatní činnosti
950000 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
960000 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
970000 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
990000 Exteritoriální organizace a instituce
Počet skupin OKEČ : 63