ARES - jmenné prostory:ARES - jmenné prostory:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/index.html
Celá stromová struktura schémat je ke stažení v souboru ares.gz.

Pozn. verze 1.0.3 jsou funkčně shodné s předchozí verzí.
Z důvodu úspory přenosových linek jsou Textově orientovaná schémata pomocí slovníku zkratek (zkr_103.txt)
převedena na Datově orientovaná schémata ve zkratkách.


Dotazy na ARES

Popis: Schema: Verze: Platí od-do: Příklady: WSDL:
základní dotaz typu Standard ares_request_v_1.0.1.xsd 1.0.1 31.1.2003 příklad standard.wsdl
univerzální dotaz na různé registry ares_request_orrg.xsd 1.0.0 1.10.2001 basic.xml
seznam_reg
RES
basic.wsdl (basic_1.0.2.wsdl)
cns.wsdl (cns_1.0.1.wsdl)
ceu.wsdl
registry.wsdl
psh.wsdl (psh_1.0.4.wsdl)
res.wsdl (res_1.0.0.wsdl)
rzz.wsdl (rzz_1.0.4.wsdl)
szr.wsdl (szr_1.0.4.wsdl)
sko.wsdl (sko_1.0.4.wsdl)
vreo.wsdl
výpis z RŽP ares_request_rzp_v_1.0.4.xsd 1.0.4 28.2.2006 příklad rzp_1.0.4.wsdl
výpis z RŽP - zkratky ares_request_rzp_v_1.0.5.xsd 1.0.5 8.4.2009   rzp.wsdl
výpis z obchodního rejstříku ares_request_or_v_1.0.2.xsd 1.0.2 30.5.2003 příklad or.wsdl (or_1.0.2.wsdl)
výpis z veřejného rejstříku ares_request_uni_v_1.0.0.xsd 1.0.0 19.2.2021 příklad vr_1.0.0.wsdl
Dotaz na standardizaci adresy ares_request_adr_v_2.0.0.xsd 2.0.0 22.1.2008 příklad adresa.wsdl
přehled změn ekonomických subjektů v ARES ares_request_zm.xsd 1.0.0 29.7.2009 příklad zm.wsdl

Odpovědi na dotazy

Popis: Schema: Verze: Platí od-do: Příklady: WSDL:
Výpis z OR ares_answer_or_v_1.0.2.xsd 1.0.2 30.5.2003 příklad, info or_1.0.2.wsdl
OR zkratky ares_answer_or_v_1.0.3.xsd 1.0.3 17.9.2003 příklad or.wsdl
Výpis z VR ares_answer_vr_v_1.0.0.xsd 1.0.0 19.2.2021 příklad, info vr_1.0.0.wsdl
Výpis z VR EO ares_answer_vreo.xsd 1.0.0 27.10.2017 příklad, info vreo.wsdl
Výpis z RES ČSÚ ares_answer_res.xsd 1.0.0 6.11.2003 příklad, info res_1.0.0.wsdl
RES zkratky ares_answer_res_v_1.0.3.xsd 1.0.3 1.1.2004 příklad res.wsdl
Výpis z RŽP ares_answer_rzp_v_1.0.4.xsd 1.0.4 28.2.2006 příklad, info rzp_1.0.4.wsdl
RŽP zkratky ares_answer_rzp_v_1.0.5.xsd 1.0.5 28.2.2006 příklad rzp.wsdl
Standardizace adresy ares_answer_adr.xsd 2.0.0 11.12.2008 příklad, info adresa.wsdl
Standard ares_answer_v_1.0.1.xsd 1.0.1 31.1.2003 příklad, info standard.wsdl
Výpis na dotaz Basic ares_answer_basic_v_1.0.2.xsd 1.0.2 26.8.2003 příklad, info basic_1.0.2.wsdl
Basic zkratky ares_answer_basic_v_1.0.3.xsd 1.0.3 17.9.2003 příklad basic.wsdl
Seznam registrů ares_answer_rg.xsd 1.0.0 1.10.2001 příklad registry.wsdl
výběr z formuláře ek. subjektů ares_answer_es.xsd 1.0.0 24.11.2006 příklad, info es.wsdl
výběr z formuláře osob ares_answer_fo.xsd 1.0.0 28.1.2008 příklad, info fo.wsdl
Výpis z RCNS ares_answer_cns_v_1.0.1.xsd 1.0.1 14.9.2004 příklad cns_1.0.1.wsdl
RCNS zkratky ares_answer_cns_v_1.0.3.xsd 1.0.3 14.9.2004 příklad cns.wsdl
Odpověď na dotaz na Změny v ARES ares_answer_zm.xsd 1.0.0 25.8.2008 formulář, info zm.wsdl
Výpis z RZZ ares_answer_rzz_v_1.0.4.xsd 1.0.4 9.10.2009 příklad rzz_1.0.4.wsdl
RZZ zkratky ares_answer_rzz_v_1.0.5.xsd 1.0.5 17.12.2009 příklad rzz.wsdl
Odpověď PSH ares_answer_psh_v_1.0.4.xsd 1.0.4 30.7.2010 příklad psh_1.0.4.wsdl
PSH zkratky ares_answer_psh_v_1.0.5.xsd 1.0.5 30.7.2010 příklad psh.wsdl
Odpověď SZR ares_answer_szr_v_1.0.4.xsd 1.0.4 7.1.2011 příklad szr_1.0.4.wsdl
SZR zkratky ares_answer_szr_v_1.0.5.xsd 1.0.5 7.1.2011 příklad szr.wsdl
Odpověď SKO ares_answer_sko_v_1.0.4.xsd 1.0.4 7.1.2011 příklad sko_1.0.4.wsdl
SKO zkratky ares_answer_sko_v_1.0.5.xsd 1.0.5 7.1.2011 příklad sko.wsdl
Odpověď na dotaz na CEU - detail ares_answer_ceud_v_1.0.4.xsd 1.0.4 19.7.2010    

Společné datové typy

Společné datové typy ARES:
Popis: Schema: Verze: Platí od-do: Příklady:
Společné datové typy ARES ares_datatypes.xsd 1.0.0 1.10.2001  
  ares_datatypes_v_1.0.1.xsd 1.0.1 31.1.2003 - 1.1.2004 Platnost typů pro Výpis OR je ukončena k 1.1.2004
a nahrazena verzí 1.0.2
  ares_datatypes_v_1.0.2.xsd 1.0.2 6.10.2003  
zkratky ares_datatypes_v_1.0.3.xsd 1.0.3 6.10.2003 Verze 1.0.3 obsahuje zkrácené elementy
a je strukturou shodná s 1.0.2.
Dvojice - dlouhé a krátké elementy
- jsou v souboru zkr_103.txt
  ares_datatypes_v_1.0.4.xsd 1.0.4 1.12.2005 + nové ržp, ceu, oss. ISPOZ jen do 25.5.2012
zkratky ares_datatypes_v_1.0.5.xsd 1.0.5 1.12.2005 Verze 1.0.5 obsahuje zkrácené elementy
a je strukturou shodná s 1.0.4.
Dvojice - dlouhé a krátké elementy
- jsou v souboru zkr_103.txt
  ares_datatypes_v_1.0.6.xsd 1.0.6 19.2.2021 + nový VR
Společné datové typy UVIS:
Společné datové typy dle UVIS uvis_datatypes.xsd 1.0.0 1.10.2001  
  uvis_datatypes_v_1.0.1.xsd 1.0.1 30.6.2003  
zkratky uvis_datatypes_v_1.0.3.xsd 1.0.3 17.9.2003  
  uvis_datatypes_v_1.0.4.xsd 1.0.4 19.2.2021  

Poslední aktualizace: 19.2.2021
Copyright © 2015, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz