[ARISweb - navigace]
[Nápověda]

ARISweb – domovská stránka

Úvod

Aplikace ARISweb umožňují uživatelsky aktivní přístup k informacím uloženým v databázi IDB ARIS, která byla vytvářena v IS ARIS v průběhu jeho existence.
Kontaktní E-mail adresa pro vaše dotazy: aris@mfcr.cz.

ARISweb – menu serveru

Základní orientační informace o systému ARIS a přístupu k databázi IDB ARIS prostřednictvím aplikací prezentačního systému ARISweb. Pro veřejnost jsou k dispozici údaje v roční periodicitě let 2001 až 2009.

Účelový registr organizací systému ARIS.

Zobrazení výsledných sestav plnění veřejných rozpočtů v tabulkové i grafické formě.

Zobrazení finančních informací o územních samosprávných celcích (ÚSC).

Zobrazení finančních informací kapitol státního rozpočtu.

Zobrazení sumářů účetních a finančních výkazů ústředně a místně řízených organizací.

Zobrazení účetních a finančních výkazu ústředně a místně řízených organizací.

Poskytování dat ve tvaru XML. Odkazy uvedené na této stránce umožňují uživatelům také přístup k dokumentaci a použitým XML schématům.

Počet přístupů: od 4. 5. 2001