ARISweb - popis práce s aplikací
Úvod
Obecné informace o aplikaci ARISweb
Požadavky na systém
Aplikace ARISweb je přizpůsobena pro prohlížeč Microsoft Explorer verze 4.xx a vyšší. Stránky jsou zobrazitelné již v rozlišení 640x480, ale doporučujeme rozlišení vyšší. Zobrazení stránek lze ovlivnit nastavením velikosti písma v prohlížeči MS Explorer. Provádí se v menu 'Zobrazit -> Písma'. Zvolte velikost střední, malé nebo nejmenší.
Ovládání aplikace
Výběr požadovaného typu zobrazení se provádí kliknutím na příslušný odkaz, na následující stránce je nutné zadat upřesňující kritéria. Zobrazení vlastního výstupu se provede stisknutím tlačítka "Zobrazit". Je možné se kdykoliv vracet pomocí tlačítek "<Zpět". Při zadávání kritérií ve více krocích přejdete k dalšímu kroku pomocí tlačítka "Další>".
Tisk výstupů
Pro tisk požadovaných tabulkových výstupů doporučujeme využít zobrazení v Excelu, MS Explorer má omezené možnosti nastavení tisku.
Další informace
Odkazy označené Stažení tabulky ve formátu MS EXCEL jsou určené ke stažení a prohlížení tabulek pomocí programu Microsoft Excel verze 7.0 a vyšší.