Logo ARISweb Zpět na HP

Informace
    Registr organizací systému ARIS - RARIS vznikl pro potřebu řízení zpracování dat v Automatizovaném rozpočtovém informačním systému ARIS. Registr RARIS obsahuje množinu informací potřebných pro zpracování dat pro všechny organizace, které mají povinnost předávat data do informačního systému ARIS. Tuto povinnost ukládá Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. ze dne 22. prosince 2000.
Popis základních funkcí
Číselníky
Přehled číselníků používaných v registru organizací systému ARIS a jejich obsahová náplň.
Výběry z registru
Výběr množiny organizací podle informací sledovaných v registru organizací RARIS.
Souhrnné sestavy
Zobrazení souhrnných sestav o počtu organizací v jednotlivých kategoriích.
Počet unikátních přístupů: od 30.11. 2000

Zpět na HP © Asseco Central Europe, a.s.Kontakt na autorský tým
© Ministerstvo financí