Logo ARISweb Zpět na HP

Výběry z registru
     Výběr množiny organizací z registru RARIS lze realizovat prostřednictvím předdefinovaných dotazů. Dotazy se odlišují množinou organizací, ze které lze provádět výběry a složitostí výběrových podmínek pro sestavení dotazu.
Dotazy
Výběr místně řízených organizací podle základních kritérií.
Výběr množiny místně řízených organizací z registru organizací RARIS podle typu organizace a okresu, do kterého spadá daná organizace.
Výběr ústředně řízených organizací podle základních kritérií.
Výběr množiny ústředně řízených organizací z registru organizací RARIS podle typu organizace a kapitoly státního rozpočtu, do které spadá daná organizace.
Výběr organizace podle IČ.
Výběr organizace z registru organizací RARIS podle identifikačního čísla organizace.
Výběr organizací podle charakteristiky organizace.
Výběr množiny organizací z registru organizací RARIS podle požadovaných hodnot atributů charakterizujících organizaci.
Výběr organizací podle adresy.
Výběr množiny organizací z registru organizací RARIS podle atributů adresy sídla organizace.


Zpět na HP © Asseco Central Europe, a.s.Kontakt na autorský tým
© Ministerstvo financí