[ÚFIS - navigace]
[Nápověda]

ÚFIS – domovská stránka

Úvod

Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožňují uživatelsky aktivní přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací státu z Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/ a zajišťují zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejnost jsou k dispozici údaje v roční periodicitě let 2010 až 2012.
Provoz prezentačního systému ÚFIS byl ukončen, obdobné informace získáte na portálu MONITOR.

ÚFIS – menu serveru

Základní orientační informace o přístupu k vybraným údajům účetních a finančních informací státu ze systému CSÚIS prostřednictvím upravených aplikací prezentačního systému ARISweb. Uživatel má k dispozici nástroje, na které byl zvyklý z předchozích let.

Účelový registr organizací.

Zobrazení výsledných sestav plnění veřejných rozpočtů v tabulkové i grafické formě.

Zobrazení finančních informací o územních samosprávných celcích (ÚSC).

Zobrazení finančních informací kapitol státního rozpočtu.

Zobrazení sumářů účetních a finančních výkazů ústředně a místně řízených organizací.

Zobrazení účetních a finančních výkazů ústředně a místně řízených organizací.

Zobrazení účetních výkazů ústředně a místně řízených organizací ve formátu PDF.

Zobrazení informativních a monitorujících ukazatelů o hospodářské situaci obcí.

Poskytování dat ve tvaru XML. Odkazy uvedené na této stránce umožňují uživatelům také přístup k dokumentaci a použitým XML schématům.


Počet unikátních přístupů: od 2.5.2011