ÚFIS logo Zpět na úvodní stránku
Informace
    Na těchto stránkách jsou zobrazeny informace o plnění příjmů a  výdajů státního rozpočtu a bilance příjmů a výdajů souhrnu územních rozpočtů České republiky, a to v tabulkové formě i v grafické podobě. Údaje jsou čerpány z datové báze systému CSÚIS. Postup při výběru informací je uveden na stránce práce s aplikací.
Zobrazení výstupu
ÚFIS - 603/1U Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
ÚFIS - 603/2U Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu ve funkčním členění rozpočtové skladby
ÚFIS - 602/1U Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky podle kapitol
ÚFIS - 602/2U Celkové výdaje státního rozpočtu České republiky podle kapitol
ÚFIS - 411M Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů
Počet unikátních přístupů: od 2.5.2011
Zpět na úvodní stránku