Logo RARIS Zpět na HP

Informace
Registr organizací RARIS vznikl pro potřebu řízení zpracování dat v Automatizovaném rozpočtovém informačním systému ARIS. Jeho aktualizace probíhala podle ustanovení vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb. ze dne 22. prosince 2000.

Nyní je registr používán i v aplikaci ÚFIS jako zdroj informací o povinných účetních jednotkách. Jeho aktualizace probíhá v měsíční periodicitě na základě převzatých údajů ze systému CSÚIS.

Registr poskytuje informace o stavu sledovaných identifikátorů a klasifikátorů platných v daném roce i celkový přehled o jejich vývoji v sledovaných letech.
Popis základních funkcí
Číselníky
Přehled číselníků používaných v registru organizací a jejich obsahová náplň.
Výběry z registru
Výběr množiny organizací podle informací sledovaných v registru organizací.
Souhrnné sestavy
Zobrazení souhrnných sestav o počtu organizací v jednotlivých kategoriích.
Počet unikátních přístupů: od 2.5.2011

Zpět na HP © Asseco Central Europe, a.s.Kontakt na autorský tým
© Ministerstvo financí