Seznam právních foremSeznam právních forem
Zkopírujte kód právní formy do formuláře
KódPrávní forma
100 Podnikající osoba tuzemská
101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku
104 Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku
105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
106 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku
107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
108 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
111 Veřejná obchodní společnost
112 Společnost s ručením omezeným
113 Společnost komanditní
115 Společný podnik
116 Zájmové sdružení
117 Nadace
118 Nadační fond
121 Akciová společnost
141 Obecně prospěšná společnost
145 Společenství vlastníků jednotek
151 Komoditní burza
152 Garanční fond obchodníků s cennými papíry
161 Ústav
201 Zemědělské družstvo
205 Družstvo
231 Výrobní družstvo
232 Spotřební družstvo
233 Bytové družstvo
234 Jiné družstvo
241 Družstevní podnik (s jedním zakladatelem)
242 Společný podnik (s více zakladateli)
251 Zájmová organizace družstev
261 Společná zájmová organizace družstev
301 Státní podnik
302 Národní podnik
312 Banka-státní peněžní ústav
313 Česká národní banka
314 Česká konsolidační agentura
325 Organizační složka státu
331 Příspěvková organizace
332 Státní příspěvková organizace
352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
353 Rada pro veřejný dohled nad auditem
361 Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK)
362 Česká tisková kancelář
381 Fond (ze zákona)
382 Státní fond ze zákona
391 Zdravotní pojišťovna
401 Sdružení mezinárodního obchodu
411 Podnik se zahraniční majetkovou účastí
421 Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
422 Organizační složka zahraničního nadačního fondu
423 Organizační složka zahraniční nadace
424 Zahraniční
425 Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby
426 Zastoupení zahraniční banky
441 Podnik zahraničního obchodu
501 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku
521 Samostatná drobná provozovna obecního úřadu
525 Vnitřní organizační jednotka organizační složky státu
541 Podílový fond
601 Vysoká škola
641 Školská právnická osoba
651 Zdravotnické zařízení
661 Veřejná výzkumná instituce
671 Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
701 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
703 Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů
704 Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích
705 Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení
706 Spolek
707 Odborová organizace
708 Organizace zaměstnavatelů
711 Politická strana, politické hnutí
715 Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany
721 Církevní organizace
722 Evidované církevní právnické osoby
723 Svazy církví a náboženských společností
731 Organizační jednotka sdružení
732 Organizační jednotka politické strany, politického hnutí
733 Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů
736 Pobočný spolek
741 Stavovská organizace - profesní komora
745 Komora (s výjimkou profesních komor)
751 Zájmové sdružení právnických osob
761 Honební společenstvo
771 Svazek obcí
801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy
804 Kraj
805 Regionální rada regionu soudržnosti
811 Městská část, městský obvod
901 Zastupitelský orgán jiných států
906 Zahraniční spolek
907 Mezinárodní odborová organizace
908 Mezinárodní organizace zaměstnavatelů
911 Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura
921 Mezinárodní organizace a sdružení
922 Organizační jednotka organizace s mezinárodním prvkem
931 Evropské hospodářské zájmové sdružení
932 Evropská společnost
933 Evropská družstevní společnost
936 Zahraniční pobočný spolek
937 Pobočná mezinárodní odborová organizace
938 Pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů
941 Evropské seskupení pro územní spolupráci
950 Subjekt právním řádem výslovně neupravený
951 Mezinárodní vojenská organizace vzniklá na základě mezinárodní smlouvy
952 Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury
960 Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem zapisovaná do veřejného rejstříku
961 Svěřenský fond
962 Zahraniční svěřenský fond
Počet právních forem : 109