ARESARES

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

Ekonomické subjekty, které z jakéhokoli důvodu nemají uvedené IČO a nelze je jednoznačně identifikovat, nemusí být zobrazené (nalezené).

V IS ARES se nelze registrovat přímo. Je nutné postupovat ve shodě s příslušnými zákony a registrovat se na registračních místech příslušných orgánů veřejné správy. Stejně tak změny údajů či ukončení registrace je nutné nahlásit na instituci, která vede příslušný zdrojový registr. Seznam zdrojových registrů a zodpovědných institucí je uveden v záložce ÚŘADY REGISTRACE

Uveřejňovaná data v ARES jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – GDPR, o ochraně osobních údajů.

Upozornění pro uživateleUpozornění pro uživatele

Vážení uživatelé,
ještě jednou děkujeme za vaše podněty k pilotnímu provozu nového informačního systému ARES, dostupného na adrese https://ares.gov.cz.


Na základě velkého množství žádostí jsme se rozhodli prodloužit souběžný provoz původního a modernizovaného informačního systému ARES do 1. 1. 2024.

V případě dotazů se prosím obracejte na email: aresmfcr@mfcr.cz.


Technickou dokumentaci - katalog veřejných služeb pro vývojáře je možné získat:


Tým ARES