XML služby ARESXML služby ARES
 1. Úvod
 2. Popis rozhraní
 3. Přístup pomocí metody GET
 4. Přístup pomocí metody POST

1. Úvod

Součástí informačního systému ARES je i XML rozhraní pro vyhledání subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů ze zdrojových registrů. Služby XML může využívat každý, pokud bude respektovat podmínky provozu. Jsou nastaveny určité limity pro počty dotazů, které může jeden uživatel během dne do ARES poslat. V době od 8:00 do 18:00 se předpokládá větší množství dotazujících uživatelů, proto je pro tuto dobu omezení počtu dotazů přísnější. Hodnoty limitů pro denní a noční provoz jsou uvedeny v podmínkách provozu.

V případě odůvodněné mimořádné potřeby využívat XML služby ARES v nadlimitním režimu je možné:

 1. požádat ministerstvo financí na adrese ares@mfcr.cz o možnost zvýšení limitu a sdělit předpokládaný počet dotazů,
 2. dodat seznam IP adres, ze kterých se bude na XML služby ARES přistupovat,
 3. dodat kontaktní e-mailové adresy pro možnost zasílání upozornění o případných výpadcích v provozu IS ARES.

Kompletní technická dokumentace je na vyžádání na adrese ares@mfcr.cz.

2. Popis rozhraní

Popis schémat je dostupný na této adrese. Celé ke stažení - na druhém řádku kliknout na ares.gz (lze rozbalit např. WinZipem).

Popis xml elementů lze vyčíst ze schémat.

3. Přístup pomocí metody GET

Následující seznam nabízí výběr aplikací, které poskytují data z ARES v XML pro dotazy metodou GET bez nutnosti digitálního podpisu. Název služby je současně příkladem dotazu do příslušné služby.

Poznámky a doporučení

4. Přístup pomocí metody POST

Automatizovaně lze k některým službám přistupovat metodou POST (aplikace je dostupná na této adrese).

Počet elementů <Dotaz> v jednom volání je omezen na maximální hodnotu 100.

 • základní standardní dotaz: Standard
 • základní výpis přes více registrů: Basic
 • Veřejný rejstřík: Vypis_OR
 • Veřejný rejstřík: Vypis_VR
 • Registr živnostenského podnikání: Vypis_RZP
 • statistický RES: Vypis_RES
 • dotaz na seznam registrací subjektu v VR, RES, RŽP: Seznam_Reg
 • dotaz na standardizovanou adresu: Stdadr
 • přehled změn ekonomických subjektů: zm
Poslední aktualizace: 25.5.2012
Copyright © 2012, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcr.cz