Doplňující informace k službě Ekonomické subjektyDoplňující informace k službě Ekonomické subjekty
Příklad URL: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?obch_jm=ASSECO+a.s.&xml=0
Poznámka: Nevyplněné parametry není nutné uvádět. Zadávané hodnoty parametrů musí být v rozsahu, které povoluje formulář pro zadávání dotazů viz nápověda. Zejména u automatizovaného dotazování přes XML služby doporučujeme dbát na správné vyplňování parametrů platnými a smysluplnými hodnotami. V opačném případě může dojít k zamezení přístupu do IS ARES.

Parametry:

obch_jmobchodní firma. Doporučujeme nezadávat znaky: * ? & %
icoIČO (Při zadání IČO jsou ostatní vyhledávací kritéria nadbytečná.)
obecnázev obce
k_fukód finančního úřadu
maxpocmaximální počet vracených subjektů. Povolené hodnoty: 200, 500, 1000.
ulicenázev ulice v adrese (Při zadání názvu ulice musí být zadán parametr obec.)
cis_orčíslo orientační v adrese
cis_počíslo popisné v adrese (Při zadání čísla domu musí být zadána alespoň obec nebo obchodní firma.)
setridJak mají být setříděné vracené subjekty:
=ZADNE - žádné setřídění
=ICO - setříděno dle IČO
=OBEC - setříděno dle obce
=OBCHJM - setříděno dle názvu obchodní firmy
pr_forčíslo právní formy
nace klasifikace CZ-NACE, může obsahovat písmeno nebo maximálně pětimístný číselný kód (z číselníku ČSÚ).
xml =0 - výstup bude v xml
=1 - výstup bude v html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - výstup bude v html, transformace z xml proběhne na serveru
filtrfiltrování výpisu nalezených subjektů
=0 - zobrazí všechny nalezené subjekty
=1 - jen aktivní subjekty
=2 - jen zaniklé subjekty
jazyk =cz - html bude v češtině
=en - html bude v angličtině
cestina=cestina - obchodní firma je zadána s diakritickými znaménky
(ve formuláři: Diakritika: česká), bez tohoto parametru (tj. Diakritika: ASCII) se předpokládá, že v obchodní firmě diakr. znaménka nejsou
Poznámka: filtr se začne provádět AŽ PO NALEZENÍ subjektů dle předchozích kritérií! Je-li bez filtru počet nalezených subjektů větší než zadaný maxpoc, bude vrácena chybová hláška i v případě, že po aplikování filtru by počet zobrazených subjektů byl do zadaného maxpoc!