Doplňující informace k službě ORDoplňující informace k službě OR

vstup


povinný parametr:
ico

Příklad volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=27074358&xml=0&ver=1.0.2
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=27074358&xml=1&rozsah=2&datum_platnosti=31.12.2009
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=27074358&xml=0&ver=1.0.2&stdadr=true


parametry:


ico - IČO je identifikační číslo, pod kterým je subjekt evidován v Obchodním rejstříku. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.
rozsah =0 - základní výpis (implicitní hodnota)
=1 - provede se kompletní výpis všech dat, včetně úplné historie u subjektu
=2 - provede se výpis aktuálních dat k zadanému dni, který je definován parametrem datum_platnosti
datum_platnosti =dd.mm.rrrr - je-li rozsah=2, tak se provede výpis aktuálních dat k zadanému dni, který je ve tvaru den.měsíc.rok
xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru
jazyk - ovlivní text stránky html
=cz - html bude v češtině (implicitní hodnota)
=en - html bude v angličtině
ver - ovlivní verzi xml výstupu (podrobněji viz Poznámky a doporučení)
=1.0.3 - úspornější xml s názvy elementů ve zkratkách (implicitní hodnota)
=1.0.2 - verze s plnými názvy elementů
stdadr - ovlivní výstup xml elementů standardizované adresy (Adresa_UIR)
=true - výstup bude včetně standardizované adresy
=false - výstup bude bez standardizované adresy (implicitní hodnota)
Poznámka: Parametr má význam pouze v kombinaci s parametrem xml=0. Do html se údaje standardizované adresy netransformují a užití parametru by v tomto případě zbytečně prodlužovalo vypisování. Výpis, který obsahuje více adres (mnoho statutárů, úplný výpis), se může při použití této volby prodloužit z důvodu většího objemu vracených údajů.

výstup


Služba OR vrací informace o subjektu vybrané z Veřejného rejstříku, který je vedený rejstříkovými soudy.