Doplňující informace k službě RESDoplňující informace k službě RES

vstup


povinný parametr:
ico

Příklad volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=27074358&xml=0&ver=1.0.0
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=27074358&xml=0&stdadr=true


parametry:


ico - IČO je identifikační číslo, pod kterým je subjekt evidován v Registru ekonomických subjektů, který je vedený Českým statistickým úřadem. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.
xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru
jazyk - ovlivní text stránky html
=cz - html bude v češtině (implicitní hodnota)
=en - html bude v angličtině
ver - ovlivní verzi xml výstupu (podrobněji viz Poznámky a doporučení)
=1.0.3 - úspornější xml s názvy elementů ve zkratkách (implicitní hodnota)
=1.0.0 - verze s plnými názvy elementů
stdadr - ovlivní výstup xml elementů standardizované adresy (Adresa_UIR)
=true - výstup bude včetně standardizované adresy
=false - výstup bude bez standardizované adresy (implicitní hodnota)
Poznámka: Parametr má význam pouze v kombinaci s parametrem xml=0. Do html se údaje standardizované adresy netransformují a užití parametru by v tomto případě zbytečně prodlužovalo vypisování.

výstup


Služba RES vrací informace o subjektu vybrané z Registru ekonomických subjektů, který je vedený Českým statistickým úřadem.