Doplňující informace k službě RŽPDoplňující informace k službě RŽP

vstup


povinný parametr:
ico

Příklad volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=27074358&xml=0&ver=1.0.4
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=27074358&xml=1&rozsah=2
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=27074358&xml=0&stdadr=true


parametry:


ico - IČO je identifikační číslo, pod kterým je subjekt evidován v Registru živnostenského podnikání. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.
rozsah =0 - základní výpis (implicitní hodnota)
=1 - základní výpis včetně zrušených živností
=2 - provede se úplný výpis včetně zrušených živností + včetně provozoven
xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru
jazyk - ovlivní text stránky html
=cz - html bude v češtině (implicitní hodnota)
=en - html bude v angličtině
ver - ovlivní verzi xml výstupu (podrobněji viz Poznámky a doporučení)
=1.0.5 - úspornější xml s názvy elementů ve zkratkách (implicitní hodnota)
=1.0.4 - verze s plnými názvy elementů
stdadr - ovlivní výstup xml elementů standardizované adresy (Adresa_UIR)
=true - výstup bude včetně standardizované adresy
=false - výstup bude bez standardizované adresy (implicitní hodnota)
Poznámka: Parametr má význam pouze v kombinaci s parametrem xml=0. Do html se údaje standardizované adresy netransformují a užití parametru by v tomto případě zbytečně prodlužovalo vypisování. Výpis, který obsahuje více adres (mnoho statutárů, úplný výpis), se může při použití této volby prodloužit z důvodu většího objemu vracených údajů.

výstup


Služba RŽP vrací informace o subjektu vybrané z Živnostenského rejstříku, který je vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Od 14.12.2020 nejsou z RŽP předávány údaje o statutárních orgánech a provozovnách.