Doplňující informace k službě výpisu z rejstříku školDoplňující informace k službě výpisu z rejstříku škol

vstup


povinný parametr:
ico

Příklad volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_sko.cgi?ico=75015277
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_sko.cgi?ico=25353446&xml=0&ver=1.0.4


parametry:


ico - IČO je identifikační číslo, pod kterým je subjekt evidován v Rejstříku škol. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.
xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru
jazyk - ovlivní text stránky html
=cz - html bude v češtině (implicitní hodnota)
=en - html bude v angličtině
ver - ovlivní verzi xml výstupu (podrobněji viz Poznámky a doporučení)
=1.0.5 - úspornější xml s názvy elementů ve zkratkách (implicitní hodnota)
=1.0.4 - verze s plnými názvy elementů

výstup


Služba RŠ vrací informace o subjektu vybrané z Rejstříku škol a školských zařízení, který je vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.