Doplňující informace k službě VRDoplňující informace k službě VR

vstup


povinný parametr:
ico

Příklad volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_vr.cgi?ico=27074358&xml=0
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_vr.cgi?ico=27074358&xml=0&stdadr=true


parametry:

ico - IČO je identifikační číslo, pod kterým je subjekt evidován ve Veřejném rejstříku. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.
rozsah =0 - základní výpis (implicitní hodnota)
=1 - provede se kompletní výpis všech dat, včetně úplné historie u subjektu
xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru
jazyk - ovlivní text stránky html
=cz - html bude v češtině (implicitní hodnota)
=en - html bude v angličtině
stdadr - ovlivní výstup xml elementů standardizované adresy (AdresaRUIAN)
=true - výstup bude včetně standardizované adresy
=false - výstup bude bez standardizované adresy (implicitní hodnota)
Poznámka: Parametr má význam pouze v kombinaci s parametrem xml=0. Do html se údaje standardizované adresy netransformují a užití parametru by v tomto případě zbytečně prodlužovalo vypisování. Výpis, který obsahuje více adres (mnoho statutárů, úplný výpis), se může při použití této volby prodloužit z důvodu většího objemu vracených údajů.

výstup


Služba VR vrací informace o subjektu vybrané z Veřejného rejstříku, který je vedený rejstříkovými soudy.