Doplňující informace k službě elektronický opis Veřejného rejstříkuDoplňující informace k službě elektronický opis Veřejného rejstříku

vstup


povinný parametr:
ico

Příklad volání:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_vreo.cgi?ico=27074358


parametry:

ico - IČO je identifikační číslo, pod kterým je subjekt evidován ve Veřejném rejstříku. Je to číselný parametr a jeho maximální délka je 8. Úvodní nuly čísla IČO není třeba zadávat.
xml =0 - xml (implicitní hodnota)
=1 - html, transformace budou v prohlížeči na PC
=2 - html, transformace z xml proběhne na serveru

výstup


Služba VREO vrací informace o subjektu vybrané z Veřejného rejstříku, který je vedený rejstříkovými soudy.


Ke stažení


Datová sada ve formátu CSV zde: Seznam IČO z VR. Obsahem je seznam IČO (bez úvodních nul) s datem posledního zpracování v IS ARES. Oddělovačem je středník.