Doplňující informace k službě Změny ARESDoplňující informace k službě Změny ARES

Vstup


Příklad volání: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_zm.cgi?cislo_zdroje=2&cislo_davky_od=2&cislo_davky_do=3

parametry služby:

cislo_zdroje - číslo zdrojového registru pro výpis dávky
=2 - VR
=4 - RŽP
cislo_davky_od - počáteční pořadové číslo dávky (není-li vyplněn parametr cislo_davky_od nebo neobsahuje-li číslo platné dávky, vrací služba seznam platných dávek daného zdroje)
cislo_davky_do - koncové pořadové číslo dávky (nepovinný parametr, pokud není vyplněn, je automaticky vzato číslo poslední uvolněné dávky daného zdroje)

Výstup

Služba Změny ARES vrací informace o změnách v datech ARES. Každý den po aktualizaci zdrojových dat se vystavuje změnová dávka příslušného zdroje. Každá dávka je vystavena přibližně po dobu 1 měsíce a pak se smaže. Seznam obsahující změny ekonomických subjektů je unikátní. Tzn. pokud proběhla změna na ekonomickém subjektu daného zdroje v několika dávkách, výstupní soubor obsahuje pouze konečnou změnu.

Dávky jsou číslovány vzestupně po jedné od jedničky. Vznikne-li nová verze ARES, probíhá několik dní souběžné zpracování starého a nového jádra. To znamená, že několik posledních dávek starého jádra se překrývá s prvními dávkami nového jádra, proto doporučujeme stáhnout všechny dávky od jedničky a není možné o žádnou změnu přijít.

Element D:Zadani obsahuje informace o vrácené dávce (dávkách) společně s popisem jednotlivých typů změn. V případě chybového výstupu obsahuje informace o rozsahu všech uvolněných platných dávek daného zdroje bez popisu jednotlivých typů změn.

Element D:S obsahuje unikátní seznam IČO společně s typem změny jednotlivých ekonomických subjektů.

Poznámky:

Upozorňujeme uživatele na možné problémy v případě zadání výpisu pro více dávek najednou.

Podle našich zkušeností některé internetové prohlížeče zhavarují při zobrazování více dávek najednou. V případě, že se takový problém vyskytne, doporučujeme vypisovat menší rozsah dávek či pouze jednotlivé dávky. Je také možné využít xml službu.

Pokud zamýšlíte použít zobrazená data pro další zpracování, doporučujeme uložit výsledný xml dokument přes položku menu "Soubor" -> "Uložit jako ...".

Aplikace nepřipustí vypisování více jak 50 000 záznamů najednou. Výpis těchto dat zajistí server Ministerstva financí obvykle za 20 sekund, ale zobrazování v prohlížeči může trvat několikanásobně déle.

V Přehledu existujících změnových dávek (vypisuje se při zádání neexistujícího či již neplatného čísla dávky) je uvedena informace o počtu změn v jednotlivých dávkách, které jsou k dispozici. V tomto Přehledu jsou pro urychlení načteny všechny změny bez ohledu na unikátnost subjektu. V jednotlivých změnových dávkách se ale vypisují subjekty pouze jednou (s posledním typem změny), může proto být skutečný počet změn v konkrétní dávce menší než je uveden v Přehledu. K této situaci dochází zejména ve VR.